fbpx
Skab et bæredygtigt arbejdsliv – og undgå stort sygefravær

Skab et bæredygtigt arbejdsliv – og undgå stort sygefravær

Som ergoterapeut arbejder jeg professionelt med at fremme sundhed og en meningsfuld og god hverdag, hvor der er balance mellem krav og ressourcer.

‘Jeg har viden om de fysiologiske, de kognitive og de psykiske processers indbyrdes påvirkning, og hvordan balancen opnås.

Det er vigtig viden for mange af de virksomheder, som oplever stort eller stigende sygefravær – eller som ønsker at forebygge netop det.

Løsningen er at skabe et bæredygtigt arbejdsliv – for ledere og medarbejdere.

 

Det bæredygtige arbejdsliv

 

Et bæredygtigt arbejdsliv handler basalt set om at skabe balance.

Balance mellem krav og ressourcer.

Det kan godt være en vanskelig opgave i en travl hverdag og en verden i konstant forandring.

Men det lader sig gøre.

Det handler om at skabe bæredygtighed: Et bæredygtigt arbejds- og hverdagsliv.

Her er naturen en stor inspirationskilde – og jeg har erfaring med netop at bruge naturen og udelivet som et terapeutisk rum og et terapeutisk middel.

Det kan du som leder eller medarbejder i en virksomhed drage nytte af.

Det har nemlig store omkostninger for det enkelte menneske og for arbejdspladsen, når en medarbejder bliver sygemeldt.

Dertil kommer, at det også kan være virkelig svært at komme tilbage på arbejde i en god livsbalance efter sygdom eller en anden omstændighed. Det påvirker arbejdslivet.

Men det kan undgås, hvis der tænkes bæredygtighed ind i HR-arbejdet i virksomheden.

 

Overvældelse øger risikoen for sygemeldinger

 

Mange oplever at blive overvældede af ikke at føle at kunne slå til på jobbet.

De har svært ved at finde troen på sig selv og egne kompetencer.
Arbejdsopgaverne virker uoverskuelige – og det bliver vanskeligere og vanskeligere at indgå i de kollegiale kontekster.

Det tærer på arbejdsglæde, trivslen mangler, stressen banker på. En sygemelding truer.

 

Skab balance med bæredygtige indsatser i virksomheden

 

Jeg vil gerne præsentere dig, der står i spidsen for en virksomhed, et team, en organisation for nogle indsatser, du kan tage i brug for at fremme det bæredygtige arbejdsliv og den eftertragtede balance.

Det giver nemlig god mening for at undgå unødvendige, dyre og personligt omkostningstunge sygemeldinger.

 

Som leder kan du skabe balance og bæredygtighed gennem

• Viden og bevidsthed omkring de forskellige mentale og fysiske faktorers indbyrdes påvirkning på trivsel og psyke.

• Viden og forståelse for det helt basale i os mennesker – vores nervesystem, som aktiveres ved overbelastning.

• Forståelse for vores grundlæggende neurofysiologiske forudsætning for interaktionen med omgivelserne.

• Indblik og accept af vores individuelle måde at modtage og bearbejde de sansemæssige indtryk, vi hele tiden modtager – og som er grundlag for vores reaktioner – vores adfærd.

• Indsigt i de kognitive processer: Vores opmærksomhed, hukommelse, overblik.

• Viden om mønster i hverdagen: At kortlægge, analysere og tydeliggøre aktivitetsmønster i hverdagen.

• Hvornår bruges energi og hvor meget, og hvordan lades op.

Med viden inden for disse discipliner kan du som leder skabe en kultur, hvor dine medarbejder går på arbejde med høj grad af trivsel.

Det bidrager til en sund og bæredygtig kultur, der fremmer trivsel og reducerer sygefravær. 

 

Lad mig hjælpe dig på vej mod et bæredygtigt arbejdsliv

 

 Det er så vigtig at krav og ressourcer er i overensstemmelse.

Af den grund har Velliv Foreningen også en række puljer, som virksomheder kan søge til at fremme den mentale trivsel på arbejdsmarkedet.

I puljen “Vores arbejdsplads” kan virksomheder søge op til 250.000 kr. til forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer, højne trivslen, arbejdsglæde og arbejdsfællesskabet.

Det kan eksempelvis være fokus på

• trivsels- og stresspolitikker
• trivselsundersøgelser
• forebyggende indsatser – eksempelvis de bæredygtige indsatser, jeg har beskrevet
• stressforebyggelse

Stærk af natur hjælper gerne med udarbejdelse af projektplan og ansøgning for en indsats i din virksomhed, der giver større mental sundhed og dermed mindre sygefravær.

Jeg tilrettelægger et nøje tilpasset program til virksomheden, der tager jeres specifikke udfordringer i betragtning, og jeg inddrager gerne naturen i opgaveløsningen.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en dialog om ansøgning til Velliv Foreningen

Næste ansøgningsfrist er til januar, og der skal forinden udarbejdes og indsendes en prækvalifikation.
Der er også ansøgningsfrister i april og august 2023.

Kontakt mig her

Hilsen Anja

Sådan kan naturen hjælpe dig godt tilbage på arbejde efter en sygemelding

Sådan kan naturen hjælpe dig godt tilbage på arbejde efter en sygemelding

Hvis du har oplevet – eller oplever lige nu – at være på vej tilbage på arbejde efter en sygemelding, sygeorlov eller anden livsomstændighed der gør, at du har været væk fra dit arbejde, så ved du, at det kan være svært.

For hvordan kommer du bedst tilbage – uden at du får tilbagefald eller bliver overvældet og mister energi?

Jeg taler ofte med mennesker, der søger råd til at komme godt tilbage på jobbet efter f.eks. stressperioder, mentale udfordringer eller plejeorlov m.v.

De er nervøse for, om de kan “klare det”.

Det viser sig, at det kan de fleste godt, hvis de husker at tage vare på sig selv – her kan det bl.a. være relevant at inddrage naturen.

 

Hold nervesystemet i ro

 

En af de vigtigste forudsætninger for at håndtere en udfordring – f.eks. at vende tilbage på job – er at du kan holde dit nervesystem afbalanceret og fleksibelt, hvor dit nervesystem flere gange om dagen er i ro.

Når nervesystemet er roligt, kan du bedre klare det, du skal – når der kræves fokus, når du skal koncentrere dig og tænke klart.

Når du har en god balance, kan du også i god tid mærke, hvis du er ved at blive overbelastet af alt det, der opleves som nyt, udfordrende og måske lidt skræmmende, når du returnerer til din arbejdsplads efter en fraværsperiode.

Når du kan mærke, hvor grænsen går, så bliver du god til at undgå at overbelaste dig selv – og på den måde kan en tilbagevenden være både positiv, nænsom og en rar oplevelse.

Du kan benytte naturen til at holde nervesystemet i balance.

 

Naturen giver ro og energi

 

Naturen har en positiv indvirkning på os mennesker – og jeg har rigtig gode erfaringer med at inddrage udelivet og naturen i mit arbejde.

Det gør jeg eksempelvis på skovbad-ture og stressforløb i naturen, hvor ophold og øvelser i naturen medvirker til bevidsthed om nervesystemets indvirkning på din trivsel.

Vores nervesystem har nemmere ved at blive roligt, når vi er ude.

Ophold i naturen gør dig mere afslappet og åben, hvilket giver nogle rigtig gode forudsætninger for at skabe forandringsprocesser fysiologisk og kognitivt.

Når du er afslappet, samler du lettere energi – og den energi skal du bruge, når du står overfor udfordringer og opgaver i hverdagen – som eksempelvis at komme tilbage på arbejdet efter en sygemelding.

Naturen er dermed din private terapeut, som gavner din indre og ydre ro og evne til at håndtere, hvad der møder dig i dagligdagen.

 

Det handler om balance

 

Alting handler om balance.

Også at starte på job efter en pause, hvilket indebærer en tilbagevenden til hverdagen med alle dens gøremål.

For at skabe balance, kan det være godt at opsætte et “energiregnskab”, for når der er balance i energiforbruget indeni dig, undgår du overbelastningen, der altid opstår, når du bruger flere ressourcer, end du har på kontoen.

En ydelse hos Stærk af natur er at hjælpe dig med at skabe din energibalance.

Sammen med dig hjælper jeg til at strukturere, hvordan du får den hverdag, du gerne vil have – og hvor du trives og er i balance.

Rent praktisk kan det handle om møder, hvor vi

• Kortlægger hverdagens opgaver og hvad der kræves af energi (Arbejde, fritid m.v.)

• Træning af elementer, der styrker dine ressourcer

• Gøre det synligt og tydeligt, hvornår der er behov for skift i aktiviteterne, så forvaltningen af energien er optimal.

• Analyse og tilpasning af omgivelserne, så omgivelserne ikke overbelaster unødvendigt.

 

Har du et personligt energibalance-regnskab – eller vil du have det?

 

Et sådant forløb, som skitseret ovenfor, kan både anvendes af dig, der er på vej tilbage på jobbet efter en sygemelding eller anden livsomstændighed, der har holdt dig væk fra arbejdspladsen.

Det er også særdeles anvendelig for dig, der oplever at have svært ved at overskue hverdagen, hvor du føler, at du bliver udtrættet og total udmattet af langt mindre, end du synes at du burde – og som gerne vil have balance i din hverdag.

Som ergoterapeut arbejder jeg professionelt med at fremme sundhed og en meningsfuld og god hverdag, hvor der netop er balance mellem krav og ressourcer.

Jeg har viden og stor erfaring med, hvordan du gennem bl.a. anvendelse af naturen fremmer en positive påvirkning, der skaber balance og trivsel i din hverdag.

Har du lyst til at vide mere, så kontakt mig gerne.

Et forløb er altid individuelt tilrettelagt og gennemføres ud fra de udfordringer og ønsker, du fortæller mig om.

Jeg ser frem til at høre fra dig – og hjælpe dig med at genfinde balancen i din hverdag.

Hilsen Anja