fbpx
Overbelastningen kommer snigende ind på arbejdspladsen

Overbelastningen kommer snigende ind på arbejdspladsen

En snigende overbelastning hos medarbejderne er svær at opdage. Sker det, at overbelastningen fører til sygemelding, har det store omkostninger for den enkelte og for arbejdspladsen.

Derfor er det vigtigt at rette fokus mod forebyggelse af mistrivsel og indarbejde tiltag i hverdagen, som understøtter en sund arbejdskultur i virksomheden.

 

Hvad er overbelastning

 

Når kravene i vores hverdag er større end vores ressourcer, tilpasses fysiologiske systemer i vores krop, hjerne og psyke, så vi klarer udfordringerne.

Denne tilpasning kan vi være i længe, for det er en overlevelsesmekanisme vi har som mennesker.

Det er helt fine mekanismer, der evolutionært har sikret vores overlevelse som mennesker. Vi er ufattelig stærke af natur.

Derfor kan vi være meget længe i en tilstand, hvor vi er overbelastede uden rigtig at opdage det.

Jeg er ret så fascineret af disse mekanismer, denne biologiske, fysiologiske og psykologiske styrke, som er en del af os alle.

Og helt forsimplet giver det sig selv, at det slider på både krop og sind, hvis ikke vi har rum for at restituere – passende til, hvad vi bruger af ressourcer.

 

Overbelastning har konsekvenser

 

Det er ikke uden omkostninger, hvis medarbejderne og ledere i virksomheden ikke er opmærksomme på at være i en tilstand af overbelastning.

Det påvirker deres kognitive evner, det påvirker de komplekse og finpudsede evner mennesker har til at opfange og bearbejde sanseinput – som igen påvirker vores følelsesliv og sociale integration med andre mennesker.

Ikke mindst, så påvirker det immunforsvaret og sygdom kan nemmere støde til.

Derfor er det vigtig viden for dig som leder, at en overbelastning ikke sker over natten – den opbygges gradvist.

Hvis skaden er sket

 

Vi har hver især mange forskellige overlevelsesmekanismer, og bliver der ikke taget hånd om denne ubalance, hvor signaler for kroppen overhøres, kan det i sidste ende føre til at kroppen tager styringen og lukker ned.

Det er en fysiologisk mekaniske, som vi ikke selv er herre over. Det er den sidste vej for kroppen, så hjerne og kroppen ikke kollapser og som sikrer, at vi netop overlever.

Det er derfor, det er så afgørende at holde øje med, om en overbelastning er ved at snige sig ind på arbejdspladsen.

Kommer du eller en medarbejder i den situation, at overbelastningen er sket: Kroppen har givet besked ved at lukke ned, så har man brug for hjælp.

 • Jeg har redskaber til at analysere hverdagens udfordringer og krav på det kropslige, kognitiv og psykiske plan.
 • Jeg hjælper skånsomt og med respekt for kroppens og sindets neurofysiologiske processer med at opbygge en hverdag, hvor der er balance mellem ressourcer og krav.

Hertil inddrager jeg ofte naturen, hvis det er ønsket.

 

Naturen kan modvirke negative konsekvenser ved overbelastning

 

For at undgå overbelastningen er det vigtigt, at den energi vi bruger, forvaltes passende i hverdagen.

Det handler om balance, hvor løbende restitution er vigtig. Vi har brug for at kunne koble af og finde ro.

Det kan ophold i naturen hjælpe til.

Langsomheden og balancen i naturen påvirker menneskets nervesystem. Vi kan mærke det ved, at vores sindstilstand ofte er andreledes efter vi har været ude end før vi gik ud.

Der er mange teorier, som understøtter naturens gode effekt på stress og overbelastning.

Der ligger en kæmpe gave ved at anvende natur og udelivsaktiviteter som forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag – også i virksomheder.

Naturen er lige derude – brug den klogt også i arbejdslivet, for du ved aldrig, hvornår en overbelastning sniger sig ind i virksomheden.

 

Få hjælp til at reducere og forebygge overbelastninger

 

Stærk af natur tilbyder sundhedsfremmende og stressnedsættende tiltag for virksomheder.

Jeg er autoriseret ergoterapeut med fokus på at formidle sundhedsfaglig viden om kroppens, psykens og omgivelsernes betydning for hverdagslivets aktiviteter.

Jeg har specialiseret viden inden for neurologfysiologi – nervesystemet, sansebearbejdning samt kropslige, psykiske og kognitive udfordringer ved overbelastning eller skader på hjernen.

Som ergoterapeut og sundhedsfaglig konsulent hjælper jeg virksomheder med at fremme sundheden og trivslen på arbejdspladsen via

 • Stressforløb for virksomheder
 • Sundhedsforløb for ansatte
 • Naturterapeutiske forløb til ansatte
 • Sundhedsfremmende firmaordning

Læs mere om mulighederne her 

Jeg besøger gerne virksomheden for at give en introduktion til, hvordan jeg kan hjælpe jer med at øge fokus på sundhed og trivsel.

Det er ganske uforpligtende.

Du er velkommen til at kontakte mig her, hvis du ønsker en dialog om sundhedsfremmende tiltag.

 

Hilsen Anja

Måske er du overbelastet uden at vide det

Måske er du overbelastet uden at vide det

Mange mennesker er ikke bevidste om, at de går og tærer af deres ressourcer i dagligdagen. En overbelastningsreaktion kan komme snigende.

Mange oplever først overbelastningen, når kroppen siger fra.

Det er en del af vores overlevelsesmekanisme.

Kroppen er super god til at tilpasse sig, når der er behov for at bruge mere energi, kræfter og opmærksomhed. Kroppen kan blive ved længe og finde nærmest umenneskelige kræfter frem for at holde os i gang med at klare det, som er vigtigt for os.

Kroppen er så fantastisk indrettet, at du faktisk ikke lægger mærke til, at kroppens fysiologiske mekanismer er på overarbejde: Hvor den konstant yder ekstra for at holder dig skarp, så du kan klare udfordringerne i hverdagen.

Kroppen kan tilpasse sig så længe og meget, at du ikke opdager, overbelastningen kommer snigende.

 

Er overbelastning normalt

 

At være overbelastet og stresset må dog aldrig være “det normale”, for det har konsekvenser for krop og sind at være overbelastet i længere tid.

Det betyder, at kroppen er i en slags alarmberedskab, hvor du faktisk kan gå rundt i et konstant nødberedskab i årevis – og det slider.

Men sådan skal det ikke være.

 

Overbelastning gør dig sårbar

 

Når du lever en hverdag i en sådan tilstand af stress og alarmberedskab, er du udsat, når der sker noget uventet, der kræver ekstra energi og opmærksomhed.

Fx hvis du selv – eller en af dine nærmeste – bliver ramt af en sygdom – eller der sker noget udefrakommende, der ændrer din hverdag. Ting eller begivenheder, som vi ikke selv er herre over.

Når det sker, så bidrager det til en yderligere overbelastning – oveni den “normale” belastning, du er vant til.

Og det kan være som en vanddråbe, der får bægeret til at løbe over – du oplever en kraftig overbelastningsreaktion, hvor du mister kontrollen over kroppen, dine følelser og tanker.

Naturen har eminente forudsætninger for at påvirker din krop til komme i ro. En tilstand, hvor kroppens ressourcer genoplades.

Når vi giver os tid til at mærke den ro forplante sig i os, har vi bedre mulighed for at mærke de små tegn på den snigende overbelastning.

 

Naturen er din nærmeste hjælper

 

Jeg oplever en kultur i samfundet, som lægger op til at leve en hverdag, hvor kravene er større end ressourcerne.

Jeg ønsker at give mit lille bidrag i verden for skabe bevidsthed på vigtigheden af at skabe rammer og muligheder for det bæredygtige liv.

Og her er naturen, for mig, en helt naturlig indgang til at skabe bevidsthed om at holde pauser og passe på os selv.

At leve et liv, hvor vi ikke kommer derud, hvor kroppen må tage styringen og må lukke ned.

Naturen er lige derude på den anden side af døren. Let at komme til, bruge og få gavn af.

 

Brug naturen og nedbring din overbelastning

 

Du behøver ikke flytte ud i en skov og bo der, for at få alle de gavnlige fordele af naturen i forhold til at nedbringe stress og overbelastning.

Der skal faktisk ikke så meget til for at opleve naturens positive effekt.

Du kan:

 • Gå en daglig tur i din lokale park
 • Tage på en søndagstur i skoven
 • Opholde dig mere i din have
 • Cykle, gå og løbe udenfor fremfor at køre i bil
 • Sætte dig på en bænk udenfor i din frokostpause
 • Blive medlem af vandrelaug eller gå-klubber

Disse ting er lette at gå til – og koster ikke meget andet end din tid.

En tid, der til gengæld er givet godt ud i forhold til at fremme din sundhed.

Der er masser af undersøgelser der viser, at naturen er gavnlig for vores velvære og trivsel – og at lidt er meget bedre end slet ingenting.

Min opfordring til dig vil være: At komme mere ud i naturen – også selv om du har travlt.

Du kan nemlig sagtens være overbelastet uden at være opmærksom på det.

Her kan du læse mere om, hvorfor det er en fordel at benytte naturen. hvis du vil styrke dit velvære.

 

Har du brug for hjælp?

 

Oplever du overbelastningsreaktioner og stress i din hverdag, og har du svært ved at overskue selv at finde en løsning, så hjælper jeg gerne.

Overbelastning kan vise sig på mange måder, eksempelvis:

 • Kronisk træthed
 • Søvnbesvær
 • Nedsat koncentration – evt. som følge af hjernerystelse, covid eller anden sygdom
 • Balanceproblemer
 • Sanse- og følelsesforstyrrelser
 • Tristhed
 • Følelsesmæssig ustabilitet
 • Angst
 • Tankemylder
 • For mange opgaver og gøremål
 • M.v.

Heldigvis er der noget at gøre.

Jeg har en bred vifte af analyseredskaber, træningsmetoder og værktøjer til at afhjælpe din stress og overbelastning.

I et forløb med mig vil der altid indgå nærværende samtaler og grundig undersøge af ressourcer og begrænsende faktorer, som påvirker din hverdag.

Jeg har fokus på dine aktiviteter i hverdagen. Dem, som fylder for meget og dem, som du ønsker mere af i hverdagen. Dem, som bidrager til øget livskvalitet.

Det handler om din trivsel – og den hjælper jeg dig med at få i fokus.

Kontakt mig her for en uforpligtende samtale, hvis det kunne have din interesse at lære at nedbringe din overbelastning i samarbejde med mig

 

Hilsen Anja