fbpx
Ergoterapi Erhvervet hjerneskade

Privat ergoterapeut til træning og vedligeholdende træning efter hjerneskade pga. ulykke, hjerneblødning eller blodprop i hjerne

ERGOTERAPEUTISK TRÆNING SOM EN GOD LØSNING 

Livet skal leves med livskvalitet også efter en skade på hjernen efter en ulykke eller apopleksi

Apopleksi er et fællesord for en blodprop og blødning i hjernen.

At få en skade på hjerne kan ændre hverdagen drastisk og det kommer altid uventet og kan ramme i alle aldre.

Symptomerne kan være meget forskellige alt efter hvor i hjerne skaden er sket. I dag kan der ved en hurtig indsats gøres rigtig meget for at mindske skaden, men der vil stort set altid være mén efter en apopleksi eller anden skade på hjernen. 

Jeg har mange års erfaringer med rehabilitering og træning på avanceret niveau efter en erhvervet hjerneskade.

Ergoterapeut Anja Larsen

Jeg kan hjælpe dig eller din pårørende med at få en

god hverdag med ergoterapeutisk træning

 

Du er velkommen til at ring på Tlf. 61676150 eller Book en tid til en gratis og uforpligtende samtale og jeg ringer dig op

Ergoterapeutisk træning og genoptræning af 

kognitive, fysiske eller psykiske udfordringer

Som ergoteraeut har jeg sundhedsfaglig vidne om kroppen, sindet og vores kognitivefunktioner og omgivelsernes indvirkning på hvordan hverdagslivet leves.

Jeg ser på den hele situationen ud fra den viden, at når man er udfordret på nogle funktioner så påvirker det også de andre funktioner.

Sammen med dig vil jeg lægge fokus på det som er vigtigst for dig at kunne i din hverdagsliv og derefter at støtte, vejlede og træne de specifikke funktioner  der forbedre muligheder for at udføre de hverdagsaktiviteter der danner rammen for en god hverdag for dig. 

Det kan for eksempel være træning som:

 • Almindelige gøremål som at tage tøj på, gå i bad, lave mad, spise, handle ind, gå i haven mm.
 • Dysfagi – spise/drikkefunktion
 • Funktionstræning af hånd/arm funktion
 • Træning af opmærksomhed, hjernetræthed, evnen til at skabe overblik, huske, planlægge og strukturere.
Ergoterapeutisk træning efter apopleksi

Det kan du bruge en privat ergoterapeut til

– Øget fleksibilitet i træningsmulighederne

– Mere træning end det offentlige tilbud kan tilbyde

– Styrk og vedligeholde dine funktioner efter offentlig tilbud af afsluttet

 

 Det er helt normalt at man har udfordringer i hverdagen længe efter en hjerneskade

Udfordringer i hverdagen på grund af en skade på hjerne kan være meget forskellige. Det afhænger af hvor i hjerne skaden er sket og hvilken ressourcer og begrænsninger der er i de omgivelser man er i og som man selv har. Her er nogle af de problematikker som kan gøre hverdagen udfordrende og som kan være relevant at få hjælp til at ændre 

Øget træthed

Søvnbesvær

Nedsat koncentration

Hukommelse

Besvær ved at planlægge og strukturere hverdagsgøremål

Svære ved at aflæse andre

 

Nedsat udholdenhed

Balanceproblemer

Nedsat styrke

Styringsbesvær af arm og hænder

Sanse- og følelsesforstyrrelser

Talebesvær

Spisevanskligheder

 

Nedtrygthed

Følelsesmæssig ustabilitet

Angst

Svært ved at overskue hverdagen

Tankemylder

Mit fokus er din hverdag

Udfordringerne efter en skade på hjernen kan vise sig i hverdagen på mange måder og mange udfordringer kan være såkaldte “skjulte handicaps” som vil sige at handicappet ikke umiddelbart er synligt for andre. Det kan derfor i nogle tilfælde være svært for omgivelserne at forstå hvad det er man kæmper med i hverdagen. Disse problematikker har jeg kendskab til og kan støtte dig i de udfordringer det giver for dig. 

Når jeg har et godt kendskab til dig og dine udfordringer tilrettelægger jeg en træningplan efter dine mål for en god hverdag

 

Har du et spørgsmål er du velkommen til ringe eller skrive til mig her

1 + 10 =

Hvor forgår forløbet

Forløbet forgår i dit eget hjem eller på en lokation, valgt af dig.

Det er der, du lever din hverdag, og er derfor et godt udgangspunkt for forløbet.

Dele af forløbet kan med fordel forgå udendørs. Det har jeg rigtig god erfaring med. Naturen har en positiv indvirkning på vores basale fysisk og kognitiv funktioner.

Vi inddrager dog kun naturen i det omfang, det giver mening for dig og dit forløb.

Ergoterapeut Anja Larsen

INDIVIDUEL ERGOTERAPEUTISK TRÆNING

 • 60 min…………………..………..  680 kr.

+ 200 kr. pr. næste halve time i samme konsultation

Forløb

 

 • 5  x 60 min…………………..  3000 kr.

+ 200 kr. pr. gang, pr næste halve time

 

 

abonnementsordning

  Vedligeholdende træning

  Køb et abonnement og du eller din pårørende vil modtage fast træning en gang om ugen over hele året.

  Pr. månde…………………………….  1990 kr.

   

  Kørsel over 15 min fra Hammel betales 150 kr. pr påbegyndt halve time.

  Er du udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan?

  Frit valg af genoptræning efter sundhedslovens §140.

  Som borger har man ret til frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke har mulighed for at tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

   

  Jeg er godkendt som leverandør til denne fritvalgsordning. Læs om ordningen HER

  Det overordnede formål med den ergoterapeutiske behandling er

  at styrke livskvaliteten ved at have fokus på

  Den gode hverdag

  Mental sundhed

  Aktiv deltagelse