fbpx

Lever du med en hjerneskade?

Få hjælp fra en Privat ergoterapeut til træning efter en hjerneskade pga. ulykke, hjerneblødning eller blodprop i hjernen ...

Det overordnede formål med ergoterapeutisk træning og genoptræning er at styrke livskvaliteten ved at have fokus på:

Den gode hverdag

Mental sundhed

Aktiv deltagelse

Du kan også skrive til mig på adressen anja@staerkafnatur.dk 

Jeg modtager og kan sende Sikker mail

Ergoterapeutisk træning af en hjerneskade

Livet skal leves med livskvalitet – også efter en skade på hjernen efter en ulykke eller apopleksi*

*Apopleksi er et fællesord for en blodprop og blødning i hjernen.

At få en skade på hjerne kan ændre hverdagen drastisk og det kommer altid uventet og kan ramme i alle aldre.

Symptomerne kan være meget forskellige alt efter hvor i hjerne skaden er sket. I dag kan der ved en hurtig indsats gøres rigtig meget for at mindske skaden, men der vil stort set altid være mén efter en apopleksi eller anden skade på hjernen.

Jeg har mange års erfaringer med rehabilitering og træning på avanceret niveau efter en erhvervet hjerneskade.

Ergoterapeut Anja Larsen smilende og imødekommende

Jeg kan hjælpe dig eller din pårørende med at få en god hverdag

Ergoterapeutisk træning og genoptræning er en god løsning for dig, der lever med en hjerneskade.

Du er altid velkommen til, helt gratis og uforpligtende, at ringe til mig.

Jeg kan hjælpe dig eller din pårørende med at få en god hverdag med ergoterapeutisk træning.

Ring på tlf. 61676150, eller book en tid, og jeg ringer dig op.

Ergoterapeutisk træning og genoptræning af kognitive, fysiske eller psykiske udfordringer efter en hjerneskade

Som ergoteraeut har jeg sundhedsfaglig vidne om kroppen, sindet og vores kognitivefunktioner og omgivelsernes indvirkning på hvordan hverdagslivet leves.

Jeg ser på den hele situationen ud fra den viden, at når man er udfordret på nogle funktioner så påvirker det også de andre funktioner.

Sammen med dig vil jeg lægge fokus på det som er vigtigst for dig at kunne i din hverdagsliv og derefter at støtte, vejlede og træne de specifikke funktioner der forbedre muligheder for at udføre de hverdagsaktiviteter der danner rammen for en god hverdag for dig.

ergoterapeutisk behandlingsforløb
Fremgang og håb
Hold om glas

Det kan f.eks. være træning som:

Almindelige gøremål

F.eks. tage tøj på, gå i bad, lave mad, spise, handle ind, gå i haven mm.

Dysfagi

Spise- og drikkefunktion

Funktionstræning

af hånd- og armfunktion

Kognitiv træning

af opmærksomhed, hjernetræthed, evnen til at skabe overblik, huske, planlægge og strukturere.

Det er helt normalt, at man har udfordringer i hverdagen efter en hjerneskade.

Jeg kan for eksempel hjælpe med udfordringer som;

Udfordringer i hverdagen på grund af en skade på hjerne kan være meget forskellige. Det afhænger af, hvor i hjernen skaden er sket, og hvilken ressourcer og begrænsninger der er i de omgivelser, man er i, og som man selv har. Her er nogle af de problematikker, som kan gøre hverdagen udfordrende. Oplever du nogle af disse udfordringer, kan det være relevant for dig at få hjælp af mig til at ændre dem.

Øget træthed

Søvnbesvær

Nedsat koncentration

Hukommelse

Svært ved at aflæse andre

Besvær ved at planlægge og strukturere hverdagsgøremål

Nedsat udholdenhed

Balanceproblemer

Nedsat styrke

Talebesvær

Styringsbesvær af arm og hænder

Sanse- og følelsesforstyrrelser

Nedtrygthed

Følelsesmæssig ustabilitet

Angst

Tankemylder

Spisevanskeligheder

Svært ved at overskue hverdagen

Er du udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan?

Frit valg af genoptræning efter sundhedslovens §140.

Som borger har man ret til frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke har mulighed for at tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

 

Jeg er godkendt som leverandør til denne fritvalgsordning. Læs om ordningen HER

Det kan du bruge en privat ergoterapeut til

Jeg kan hjælpe dig med at …

Øget fleksibilitet i træningsmulighederne

Mere træning end det offentlige tilbud kan tilbyde

Styke/vedligeholde funktioner efter endt offentligt tilbud

Trivselforløb
Ergoterapeut Anja Larsen

Mit fokus er din hverdag

Udfordringerne efter en hjerneskade kan vise sig i hverdagen på mange måder. De mange udfordringer kan være såkaldte “skjulte handicaps”, altså hvor handicappet ikke umiddelbart er synligt for andre.

Det kan derfor i nogle tilfælde være svært for omgivelserne at forstå, hvad det er man kæmper med i hverdagen, hvis man har en hjerneskade. Disse problematikker har jeg kendskab til og kan støtte dig i de udfordringer det giver for dig.

Når jeg har et godt kendskab til dig og dine udfordringer tilrettelægger jeg en træningplan efter dine mål for en god hverdag.

Priser på ergoterapeut forløb

INDIVIDUEL ERGOTERAPEUTISK TRÆNING

60 min……………………..…………………………………….……..  800 kr.

 

Vedligeholdende træning:
abonnementsordning 

Pr. måned……………………………………………………………………. 1990 kr.

Køb et abonnement og du eller din pårørende vil modtage fast træning en gang om ugen over hele året.*

 

 

Kørsel over 15 min fra Hammel betales 150 kr. pr påbegyndt halve time af min transporttid.

*Kan opstartes efter to forudgående konsultationer. 1 års træning = 45 træningsgange af en time.
1 måned opsigelse løbende fra den 1. i måneden.

Hvor forgår forløbet

Forløbet forgår i dit eget hjem eller på en lokation, valgt af dig. Det er der, du lever din hverdag, og er derfor et godt udgangspunkt for forløbet.

Dele af forløbet kan med fordel forgå udendørs. Det har jeg rigtig god erfaring med. Naturen har en positiv indvirkning på vores basale fysisk og kognitiv funktioner.

Vi inddrager dog kun naturen i det omfang, det giver mening for dig og dit forløb.

Ergoterapeut Anja Larsen sidder smilende og imødekommende

Lad os tage en snak, så du kan finde ud af, om jeg er den rette ergoterapeutiske hjælp for dig

Ring til mig på tlf. 61676150

Du kan også skrive til mig på adressen anja@staerkafnatur.dk eller via SikkerMail tryk HER

Kan du ikke få nok af Stærk af Natur?
Følg med på sociale medier!