fbpx

Styrk medarbejdernes mentale sundhed gennem naturen

 

Set i et evolutionspsykologisk perspektiv er vores nervesystem, følelser og adfærd tilpasset til et liv i tæt samspil med naturen.

I naturmiljøet har vi som mennesker rigtig gode betingelser for at fremme vores ro, tænke klart og regulere vores følelser hensigtsmæssigt.

Via forsøg, har det vist sig, at hjernescanninger kan måle, at når man går en tur i skoven, falder aktiviteten i de hjernestrukturer, som sætter gang i stresssystemerne i kroppen.

Det er interessant viden, synes jeg, for det viser, at naturen har stor effekt på vores mentale sundhed.

 

Er det overraskende?

 

Egentlig er det ikke så overraskende, at det er måleligt, at naturen er god for os. Det ser jeg ofte på min skovbadture og stressforløb i naturen samt i de firmaforløb jeg gennemfører med medarbejdere i virksomheder.
Her kan man læne sig op af forskellige teorier, der blandt andre går på, at vi som mennesker er skabt til at leve i samspil med naturen.

Det er naturen, vi oprindeligt levede i, af og med.

Men det moderne liv, med digitale devices m.v., er ikke altid så gavnligt for os, men vi kan skabe rum for at bringe naturen ind i hverdagen for at opnå pauser, ro og overblik.

 

Det handler om evolutionspsykologi

 

Evolutionspsykologien belyser, hvordan vi som menneske gennem millioner af år har udviklet vores instinkter, vores sanseapparat, de reaktionsmønstre og psykologiske mekanismer, som vi har med os i dag.

På baggrund af skarpe sanser, kloge hoveder og effektive kroppe, har vores forfædre været i stand til at jage, kæmpe eller flygte, når der var behov for det.

De har været i stand til at slappe af, så krop og sind kunne genopbygges, når det instinktivt kunne mærkes, at (natur)miljøet var roligt og trygt. At der var tid og mulighed for genopbyggelse, var afgørende for at kunne klare, hvad der skulle klares og dermed overleve.

 

Hjernen og nervesystemet er de samme

 

Trods rigtigt mange år er gået – og vores omgivelser og livsvilkår har ændret sig helt enormt – er vores hjerne og nervesystem så godt som de samme som dengang.

Vores instinkter og sanser fungerer på samme måde i dag – helt enorm fintfølende og komplekst.

Alle de informationer, vi får fra de omgivelser vi er i, optages og indgår i vores helt fantastiske system af nerver. I samarbejde med dybtliggende og ubevidste hjernefunktioner bearbejdes informationerne og holdes op mod, hvad vi har af tidligere erfaringer.

Det er det, man også vil kalde vores instinkter, som betyder at disse meget, meget fintfølende systemer hele tiden regulerer og automatisk sætte gang i processer i kroppen, for at vi fungerer og handler hensigtsmæssigt efter situationen – og i sidste ende vores overlevelse.

Nogle af informationerne sendes videre op til storhjernen, og det er faktisk, interessant nok, kun en forsvindende lille del af informationer, vi modtager via vores sanser, der kommer op til storhjernen, hvor vi får mulighed for at tænke bevidst over, hvad vi vil gøre (hvordan vi vil bevæge vores krop, hvor vi vil se hen m.m.).

Det er derfor ,det er rigtig godt givet ud at prioritere tid i naturen. Her har hjernen og nervesystemet rigtig gode betingelser for at pleje eller genopbygge de naturlige og smidige reguleringssystemer, der vil være med til at holde dig og medarbejderne empatiske, skape, sunde, og funktionelle.

 

 

Brug naturen aktivt

 

Naturen er vores ven. Vores krop og nervesystem kender omgivelserne.

Naturen har en “automatisk” beroligende effekt på centralnervesystemet og hjernen – og det giver den ro, der er så vigtigt for at vi får den nødvendige restitution, og dermed kan vi bedre præstere og løse opgaver i vores til tider komplekse hverdagsliv.

Når nervesystemet er i balance og god til at regulere sig, har vi det godt, men i vores hektiske hverdag, er nervesystemet ofte under pres. Det kan resultere i, at mange oplever stress, overbelastningssymptomer og på længere sigt kan udvikle angst og depressioner.

Derfor vil jeg klart anbefale dig at gøre brug af naturen – også i virksomheden. Der er så meget godt at hente, ved at geare ned i naturen:

• Frisk luft
• Lys
• Bevægelse
• Dufte
• Farver
• Ro
• Fordybelse
• Digital timeout
• Alenetid

 

Naturen som terapeutisk rum

 

Du kan bruge naturens rum terapeutisk til at styrke jeres energi, overskud, hukommelse og handlekraft – blive stærke i og af naturen.

Vi mennesker har gennem årtusinder brugt naturen til at restituere os, og mange forskningsstudier har i dag vist, hvordan naturen har en betydelig positiv effekt på vores sundhed.

Disse fordele kan du og medarbejderne også opnå, hvis I bruger naturen, og her kommer et godt input til, hvordan I kommer i gang med det:

 

Har du fokus på medarbejdernes mentale sundhed?

Et naturterapeutisk tilbud for medarbejderne er en bæredygtig langsigtet investering i det gode arbejdsliv.

• Få redskaber til at håndtere og forebygge stress på din arbejdsplads

• Få et tilbud på et sundhedsfremmende initiativ i form af en firmaordning

Jeg tager gerne en snak om, hvordan et tilbud skræddersyes så det passer ind i jeres virksomhed.

Det kunne fx være:

• At medarbejdernes tilbydes 1 guidet sanselig tur i et naturmiljø tæt ved jer.

• Et åbent tilbud for kun jeres virksomhed, hvor medarbejderne kan møde op og deltage, når det passer ind.
Det får I ud af det:

• Styrke og robusthed overfor stress

• Styrket sammenholdet og arbejdsglæden.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale her

 

Overbelastningen kommer snigende ind på arbejdspladsen

Overbelastningen kommer snigende ind på arbejdspladsen

En snigende overbelastning hos medarbejderne er svær at opdage. Sker det, at overbelastningen fører til sygemelding, har det store omkostninger for den enkelte og for arbejdspladsen.

Derfor er det vigtigt at rette fokus mod forebyggelse af mistrivsel og indarbejde tiltag i hverdagen, som understøtter en sund arbejdskultur i virksomheden.

 

Hvad er overbelastning

 

Når kravene i vores hverdag er større end vores ressourcer, tilpasses fysiologiske systemer i vores krop, hjerne og psyke, så vi klarer udfordringerne.

Denne tilpasning kan vi være i længe, for det er en overlevelsesmekanisme vi har som mennesker.

Det er helt fine mekanismer, der evolutionært har sikret vores overlevelse som mennesker. Vi er ufattelig stærke af natur.

Derfor kan vi være meget længe i en tilstand, hvor vi er overbelastede uden rigtig at opdage det.

Jeg er ret så fascineret af disse mekanismer, denne biologiske, fysiologiske og psykologiske styrke, som er en del af os alle.

Og helt forsimplet giver det sig selv, at det slider på både krop og sind, hvis ikke vi har rum for at restituere – passende til, hvad vi bruger af ressourcer.

 

Overbelastning har konsekvenser

 

Det er ikke uden omkostninger, hvis medarbejderne og ledere i virksomheden ikke er opmærksomme på at være i en tilstand af overbelastning.

Det påvirker deres kognitive evner, det påvirker de komplekse og finpudsede evner mennesker har til at opfange og bearbejde sanseinput – som igen påvirker vores følelsesliv og sociale integration med andre mennesker.

Ikke mindst, så påvirker det immunforsvaret og sygdom kan nemmere støde til.

Derfor er det vigtig viden for dig som leder, at en overbelastning ikke sker over natten – den opbygges gradvist.

Hvis skaden er sket

 

Vi har hver især mange forskellige overlevelsesmekanismer, og bliver der ikke taget hånd om denne ubalance, hvor signaler for kroppen overhøres, kan det i sidste ende føre til at kroppen tager styringen og lukker ned.

Det er en fysiologisk mekaniske, som vi ikke selv er herre over. Det er den sidste vej for kroppen, så hjerne og kroppen ikke kollapser og som sikrer, at vi netop overlever.

Det er derfor, det er så afgørende at holde øje med, om en overbelastning er ved at snige sig ind på arbejdspladsen.

Kommer du eller en medarbejder i den situation, at overbelastningen er sket: Kroppen har givet besked ved at lukke ned, så har man brug for hjælp.

  • Jeg har redskaber til at analysere hverdagens udfordringer og krav på det kropslige, kognitiv og psykiske plan.
  • Jeg hjælper skånsomt og med respekt for kroppens og sindets neurofysiologiske processer med at opbygge en hverdag, hvor der er balance mellem ressourcer og krav.

Hertil inddrager jeg ofte naturen, hvis det er ønsket.

 

Naturen kan modvirke negative konsekvenser ved overbelastning

 

For at undgå overbelastningen er det vigtigt, at den energi vi bruger, forvaltes passende i hverdagen.

Det handler om balance, hvor løbende restitution er vigtig. Vi har brug for at kunne koble af og finde ro.

Det kan ophold i naturen hjælpe til.

Langsomheden og balancen i naturen påvirker menneskets nervesystem. Vi kan mærke det ved, at vores sindstilstand ofte er andreledes efter vi har været ude end før vi gik ud.

Der er mange teorier, som understøtter naturens gode effekt på stress og overbelastning.

Der ligger en kæmpe gave ved at anvende natur og udelivsaktiviteter som forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag – også i virksomheder.

Naturen er lige derude – brug den klogt også i arbejdslivet, for du ved aldrig, hvornår en overbelastning sniger sig ind i virksomheden.

 

Få hjælp til at reducere og forebygge overbelastninger

 

Stærk af natur tilbyder sundhedsfremmende og stressnedsættende tiltag for virksomheder.

Jeg er autoriseret ergoterapeut med fokus på at formidle sundhedsfaglig viden om kroppens, psykens og omgivelsernes betydning for hverdagslivets aktiviteter.

Jeg har specialiseret viden inden for neurologfysiologi – nervesystemet, sansebearbejdning samt kropslige, psykiske og kognitive udfordringer ved overbelastning eller skader på hjernen.

Som ergoterapeut og sundhedsfaglig konsulent hjælper jeg virksomheder med at fremme sundheden og trivslen på arbejdspladsen via

  • Stressforløb for virksomheder
  • Sundhedsforløb for ansatte
  • Naturterapeutiske forløb til ansatte
  • Sundhedsfremmende firmaordning

Læs mere om mulighederne her 

Jeg besøger gerne virksomheden for at give en introduktion til, hvordan jeg kan hjælpe jer med at øge fokus på sundhed og trivsel.

Det er ganske uforpligtende.

Du er velkommen til at kontakte mig her, hvis du ønsker en dialog om sundhedsfremmende tiltag.

 

Hilsen Anja

Skab et bæredygtigt arbejdsliv – og undgå stort sygefravær

Skab et bæredygtigt arbejdsliv – og undgå stort sygefravær

Som ergoterapeut arbejder jeg professionelt med at fremme sundhed og en meningsfuld og god hverdag, hvor der er balance mellem krav og ressourcer.

‘Jeg har viden om de fysiologiske, de kognitive og de psykiske processers indbyrdes påvirkning, og hvordan balancen opnås.

Det er vigtig viden for mange af de virksomheder, som oplever stort eller stigende sygefravær – eller som ønsker at forebygge netop det.

Løsningen er at skabe et bæredygtigt arbejdsliv – for ledere og medarbejdere.

 

Det bæredygtige arbejdsliv

 

Et bæredygtigt arbejdsliv handler basalt set om at skabe balance.

Balance mellem krav og ressourcer.

Det kan godt være en vanskelig opgave i en travl hverdag og en verden i konstant forandring.

Men det lader sig gøre.

Det handler om at skabe bæredygtighed: Et bæredygtigt arbejds- og hverdagsliv.

Her er naturen en stor inspirationskilde – og jeg har erfaring med netop at bruge naturen og udelivet som et terapeutisk rum og et terapeutisk middel.

Det kan du som leder eller medarbejder i en virksomhed drage nytte af.

Det har nemlig store omkostninger for det enkelte menneske og for arbejdspladsen, når en medarbejder bliver sygemeldt.

Dertil kommer, at det også kan være virkelig svært at komme tilbage på arbejde i en god livsbalance efter sygdom eller en anden omstændighed. Det påvirker arbejdslivet.

Men det kan undgås, hvis der tænkes bæredygtighed ind i HR-arbejdet i virksomheden.

 

Overvældelse øger risikoen for sygemeldinger

 

Mange oplever at blive overvældede af ikke at føle at kunne slå til på jobbet.

De har svært ved at finde troen på sig selv og egne kompetencer.
Arbejdsopgaverne virker uoverskuelige – og det bliver vanskeligere og vanskeligere at indgå i de kollegiale kontekster.

Det tærer på arbejdsglæde, trivslen mangler, stressen banker på. En sygemelding truer.

 

Skab balance med bæredygtige indsatser i virksomheden

 

Jeg vil gerne præsentere dig, der står i spidsen for en virksomhed, et team, en organisation for nogle indsatser, du kan tage i brug for at fremme det bæredygtige arbejdsliv og den eftertragtede balance.

Det giver nemlig god mening for at undgå unødvendige, dyre og personligt omkostningstunge sygemeldinger.

 

Som leder kan du skabe balance og bæredygtighed gennem

• Viden og bevidsthed omkring de forskellige mentale og fysiske faktorers indbyrdes påvirkning på trivsel og psyke.

• Viden og forståelse for det helt basale i os mennesker – vores nervesystem, som aktiveres ved overbelastning.

• Forståelse for vores grundlæggende neurofysiologiske forudsætning for interaktionen med omgivelserne.

• Indblik og accept af vores individuelle måde at modtage og bearbejde de sansemæssige indtryk, vi hele tiden modtager – og som er grundlag for vores reaktioner – vores adfærd.

• Indsigt i de kognitive processer: Vores opmærksomhed, hukommelse, overblik.

• Viden om mønster i hverdagen: At kortlægge, analysere og tydeliggøre aktivitetsmønster i hverdagen.

• Hvornår bruges energi og hvor meget, og hvordan lades op.

Med viden inden for disse discipliner kan du som leder skabe en kultur, hvor dine medarbejder går på arbejde med høj grad af trivsel.

Det bidrager til en sund og bæredygtig kultur, der fremmer trivsel og reducerer sygefravær. 

 

Lad mig hjælpe dig på vej mod et bæredygtigt arbejdsliv

 

 Det er så vigtig at krav og ressourcer er i overensstemmelse.

Af den grund har Velliv Foreningen også en række puljer, som virksomheder kan søge til at fremme den mentale trivsel på arbejdsmarkedet.

I puljen “Vores arbejdsplads” kan virksomheder søge op til 250.000 kr. til forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer, højne trivslen, arbejdsglæde og arbejdsfællesskabet.

Det kan eksempelvis være fokus på

• trivsels- og stresspolitikker
• trivselsundersøgelser
• forebyggende indsatser – eksempelvis de bæredygtige indsatser, jeg har beskrevet
• stressforebyggelse

Stærk af natur hjælper gerne med udarbejdelse af projektplan og ansøgning for en indsats i din virksomhed, der giver større mental sundhed og dermed mindre sygefravær.

Jeg tilrettelægger et nøje tilpasset program til virksomheden, der tager jeres specifikke udfordringer i betragtning, og jeg inddrager gerne naturen i opgaveløsningen.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en dialog om ansøgning til Velliv Foreningen

Næste ansøgningsfrist er til januar, og der skal forinden udarbejdes og indsendes en prækvalifikation.
Der er også ansøgningsfrister i april og august 2023.

Kontakt mig her

Hilsen Anja

Styrk medarbejdernes mentale sundhed gennem naturens sundhedsfremme

 

Styrk medarbejdernes mentale sundhed gennem naturens sundhedsfremme

En virksomheds vigtigste ressource er medarbejderne.

Når de trives og har det godt, løser de opgaver bedst muligt og hurtigst, de oplever motivation for opgaverne, giver gerne det lille ekstra og har fokus og koncentration.

Er det modsatte tilfældet, så opstår der ofte fejl, der kommer sygemeldinger, flere sygedage, manglende gejst for opgaven og flere afbrydelser.

Første scenarie er at foretrække, og her kan naturen hjælpe dig med at skabe medarbejdertrivsel.

 

Skab trivsel med naturen som hjælpemiddel

 

Mit fokus som ergoterapeut er trivsel og sundhedsfremme.

Med evidensbaserede redskaber arbejder jeg terapeutisk med at analysere, hvilket faktorer, der er fremmende – og hvilke, der er hæmmende for en hverdag med deltagelse, trivsel og livskvalitet.

At belyse og skabe forståelse – et bedre grundlag at tilpasse hverdagens aktiviteter og omgivelser, hvor den enkeltes ressourcer fremmes – har min store interesse.

Jeg arbejder gerne i naturen i det omfang det giver mening for den enkelt, for naturen er et træningsrum, som rummer alle muligheder. Den er lige udenfor døren, alle kan være med – og det koster ingenting at benytte sig af den.

Naturen er optimal til at skabe medarbejdertrivsel – for blot det at opholde sig i naturen har en særlig positiv effekt på vores sansesystem.

 

Sansesystemets betydning for din og medarbejdernes trivsel

 

Jeg er dybt fascineret af det neurofysiologiske sansesystem og ikke mindst dets påvirkning på vores adfærd, hvordan vi agerer og har det: Hvordan vi trives.

Den viden, jeg har om nervesystemet, anvender jeg til at hjælpe ledere og medarbejdere i virksomheder til at opnå større trivsel.

Vores individuelle måde at modtager og bearbejder stimuli i hverdagen har nemlig betydning for vores adfærd.

Vores nervesystem modtager kontinuerligt store mængder af stimuli fra de omgivelser, vi er i.

Travle arbejdsdage, miljøer med larm og bevægelse, lyspåvirkning, skiftende opgaver, mange bolde i luften og at forholde sig til kollegaer, kunder, samarbejdspartnere mv. er alt samme stimuli, som sansesystemet skal bearbejde via nervesystemet.

Derfor handler det om at passe godt på nervesystemet. At give nervesystemet de bedste forudsætninger for, at du selv og dine medarbejdere “kan stå distancen”.

For kommer nervesystemet i ubalance, opstår der belastninger, smerter, uro, angst, svigtende opmærksomhed m.v. Alt sammen noget, der kan ende i lange sygemeldinger og mindre effektive arbejdsgange.

 

Naturen har en gavnlig virkning på nervesystemet

 

Det er med denne baggrundsviden, at sammenhængen mellem vores nervesystem og vores adfærd tydeliggøres.

At vores trivsel og dermed livskvalitet er uadskillelig med vores neurofysiologiske sensoriske nervesystem.

Som leder, kan du derfor med fordel benytte naturen til at styrke nervesystemet, så du selv og medarbejderne bliver mindre påvirkelige af negative stimuli.

Det er faktisk en god investering.

For naturen har en gavnlig virkning på nervesystemet. Naturen skaber ro, plads til refleksion og bearbejdelse af indtryk, den giver en naturlig pause med nyt fokus.

Ophold i naturen sænker stressniveauet, og den friske luft og solen giver mere energi.
Alt i alt giver det større trivsel og mindre negativ påvirkning af alle de stimuli, vi møder gennem dagen.

 

Naturlig sundhedsfremme

 

Naturen og aktiviteter i naturen har en stor plads i min praksis.

Et basalt og naturligt redskab med unikke egenskaber, der fremmer glæde, overskud, fællesskaber og ikke mindst den mentale sundheden.

Naturen inddrages dog kun, når den enkelte person ønsker det, og inddragelsen af natur er relevant for målet.

 

Brug for hjælp til at benytte naturen som trivsels-redskab

 

Jeg er autoriseret ergoterapeut med en naturterapeutisk overbygning.

Et naturterapeutisk tilbud for medarbejderne er en bæredygtig langsigtet investering i det gode arbejdsliv.

Hos Velliv Foreningen er det muligt, at søge midler til styrkelse af den mentale sundhed

Jeg bistår gerne med hjælp til ansøgning og gennemførelse af et event til fremme af den mentale sundhed i jeres virksomhed.

Kontakt mig gerne

 

Virksomhedsrelevante aktiviteter i Stærk af natur

Stærk af natur tilbyder konsulentydelser og undervisning i at bruge naturen terapeutisk, ligesom jeg tilrettelægger virksomheds-ture og forløb i naturen.

For virksomheder er disse ydelser særligt relevante:

• Virksomhedsordning – sundhedsfremmende tiltag i din virksomhed – fokus på stressforebyggelse: https://staerkafnatur.dk/virksomheder/

• Temadage eller indslag på en personaledag – Brug naturen og aktiviteter i naturen som et terapeutisk middel – Sundhedsfremme fokus: https://staerkafnatur.dk/institutioner/

• Stressforløb i naturen – et gruppe forløb med 6 deltagere: https://staerkafnatur.dk/formiddags-stressforloeb/

• Særlig tilrettelagt tur i naturen for arbejdspladsen. Se ideer til Byg-selv-tur: https://staerkafnatur.dk/byg-selv-tur/

Du er også altid velkommen til en afklarende og uforpligtende samtale om trivselsfremme i din virksomhed.
Ring eller skriv til mig:
Telefon: 61676150
Email: anja@staerkafnatur.dk

Hilsen Anja

 

Naturen gør dig og medarbejderne mere effektive

Ergoterapeut Anja Larsen

Skriveblokering…Kender du det?

Jeg oplevede det i dag – totalt skriveblokering, et tomt hoved og ingen kreativitet.

Det sker, selv om at jeg synes at jeg har så meget på hjertet, og det sker måske også for dig eller dine medarbejdere at “klappen går ned”, motivationen udebliver, effektiviteten daler.

Det sker for os alle.

Når det sker, tager jeg selvfølgelig af egen medicin:

 

Ud i naturen – det betaler sig med en pause

 

Jeg kender processen, når jeg går i stå med noget – så skal jeg lade være at tvinge mig selv til at være kreativ og produktiv.

Løsningen: Jeg skal ud i naturen.

Jeg går op i “min” skov. Sidder der lidt tid og bare nyder omgivelserne.

Og så kommer energien til mig igen, jeg bliver mere motiveret og får lettere ting fra hånden bagefter.

Det samme gælder dig og dine evt. medarbejdere.

Det betaler sig at holde pause, gå udenfor, klare tankerne og få lidt sol, vind, regn i ansigtet.

Men pointen i min fortælling om skriveblokeringen er:

Tænk over, hvilken effekt en pause i naturen kan have på produktiviteten, effektiviteten og den generelle trivsel. For dig,

dine medarbejdere – og dermed for hele virksomheden.

Naturen er løsningen

 

Det at opholde sig udenfor kan noget helt specielt.

Det behøver ikke være i lang tid, du skal være ude – en tur rundt om bygningen, en walk & talk eller en pause på terrassen kan gøre det.

• Naturen påvirker vores følelsesliv.

• Naturen har en stemningsregulerende påvirkning af os.

Vi kan opleve en stabilisering, en mindre optagethed af vores eget indre univers, når vi er udenfor.

Tyngden af de tunge ting lettes lidt, og det gør, at vi bliver i stand til at se mere objektivt på det, vi går og spekulere og slås med i vores hoveder – f.eks. at være gået i stå med en opgave eller mangle inspiration til at gennemføre et møde, en præsentation m.v.

Der er mange positive effekter af at opholde os ude. Dette er bare en af dem, og de kan udnyttes aktivt ift. arbejdsglæde og trivsel.

 

Derfor kan naturen gøre dig effektiv

 

Naturen er et miljø, som vores krop og vores sansesystem er udviklet til at være i.

Vores sanser stimuleres at det naturlige, det oprindelige.

Det er i naturen, du kan opnå ro og overblik, fordi dit nervesystem også får en pause i naturen.

Et nervesystem i ro giver bedre mental balance, mindsker risikoen for stress – og gør os bedre til at håndtere opgaver og være effektive.

På den måde er naturen din egen private trivselsmedarbejder, som både du og dine kollegaer kan anvende let og uden det store besvær – bare gå udenfor døren.

 

Brug naturen i din virksomhed

 

Flere og flere virksomheder og organisationer begynder at få øjnene op for naturens gavnlige virkning ift. medarbejdertrivsel.

Og med god grund.

Der er nemlig mange fordele at hente ved at inddrage naturen i virksomheden.

Ved at benytte naturen som en aktiv del i virksomhedens personale- stress-, og trivselspolitik kan du

 

• opnå glade og sunde medarbejdere

• mindske stress og udbrændthed

• booste energi

• styrke den mentale trivsel

• forebygge muskelsmerter og slid

• øge effektiviten og produktiviteten

 

 

Brug for hjælp til at benytte naturen som trivsels-redskab

 

Jeg er autoriseret ergoterapeut med en naturterapeutisk overbygning.

Et naturterapeutisk tilbud for medarbejderne er en bæredygtig langsigtet investering i det gode arbejdsliv.

Stærk af natur tilbyder konsulentydelser og undervisning i at bruge naturen terapeutisk, ligesom jeg tilrettelægger virksomheds-ture og forløb i naturen.

For virksomheder er disse ydelser særligt relevante:

Virksomhedsordning – sundhedsfremmende tiltag i din virksomhed – fokus på stressforebyggelse: https://staerkafnatur.dk/virksomheder/

Temadage eller indslag på en personaledag – Brug naturen og aktiviteter i naturen som et terapeutisk middel – Sundhedsfremme fokus: https://staerkafnatur.dk/institutioner/

Stressforløb i naturen – et gruppe forløb med 6 deltagere: https://staerkafnatur.dk/formiddags-stressforloeb/

Særlig tilrettelagt tur i naturen for arbejdspladsen. Se ideer til Byg-selv-tur: https://staerkafnatur.dk/byg-selv-tur/

Du er også altid velkommen til en afklarende og uforpligtende samtale om trivselsfremme i din virksomhed.

Ring eller skriv til mig:
Telefon: 61676150
Email: anja@staerkafnatur.dk