fbpx

Vores arrangementer

For dig med en erhvervet hjerneskade
Kontakt mig

For dig med en erhvervet hjerneskade

Friluftsgruppen

Bålet er tændt og kaffe damper i kopperne. Det har regnet i nat, græsset er stadig vådt, og man kan tydeligt dufte skoven.

Det er in at være i naturen i disse år. Det er kommet mange lokale tilbud med aktiviteter i naturen, men har man fysiske eller kognitive udfordringern, kan der være flere barrierer, som gør, at man ikke melder sig til.

Her er et tilbud, hvor du kommer, som du er og med de udfordringer, du end må have. Det er ikke dine udfordringer, der er i fokus med glæden ved at være i naturen.

 

Er det noget for mig?

Deltagelse vil berige din hverdag med anderledes oplevelser, hvor du komme hjem med ny energi og positive fortællinger.

Du vil opleve det som små åndehuller i hverdagen.

At være sammen med andre i naturen, på denne uformel og hyggelige måde, vil styrke fællesskabet og knytte venskaber.

Du kan styrke og vedligeholde fysiske eller kognitive færdigheder gennem meningsfulde aktiviteter i en naturlige kontekst.

Får alle de gode effekter naturen har på din fysiske og mentale velbefindende. Læs mere om hvordan naturen påvirker os.

Mere luft og natur i hverdagen og ikke mindst udelivsaktiviteter kan styrke “det gode liv” og understøtte og opbygge en øget livskvalitet.

 

Fokus på dine ressourser

Jeg er uddannet ergoterapeut og har arbejdet inden for specialiseret neurorehabilitering gennem mange år. Jeg lægger stor vægt på at til passe aktiviteterne, så du har mulighed for at være aktiv deltagende i gruppen. I kraft af min faglige baggrund har jeg kendskab og viden om de forskelligartet problematikker der kan være en udfordring når man har fået en skade på hjernen. 

Jeg lægger stor vægt på at dette er et frirum hvor du kommer som dig og ikke dine handicaps. Vi lægger sammen vægt på dine ressourcer – Det er dem der skal blomster i naturen.

Fakta om friluftsgruppen

Deltagere

Deltagerne er vidt forskellige mennesker med forskellige baggrund. I har dog det til fælles, at have fået en skade på hjerne, som har ændret jeres hverdag.

Fælles er, at jeres identitet og måske vaner og roller i familien og blandt venner har forandret sig.

Faciliteter

Der findes mange bål- og shelterpladser rundt i østjylland og jeg har et godt overblik over mange af stederne. Alt efter gruppen finder jeg det bedste sted til den aktuelle gruppe. Jeg lægger vægt på smuk natur og tilgængelighed.

Der må tages højte for ujævnt terræn. Nogle steder vil der være mulighed for toiletfacialiteter.

Indhold

Vi tænder op i bålet, tilbereder frokost, afprøver forskellige sjove måder at lave mad over bål, efter ønske laver vi andre små aktiviteter fx. brænde perler af ler i bålet, knytte en hængekøje mm. alt efter, hvad fantasien byder os.

Vi mærker, hvad naturen byder på alt efter årstid. Vi drikker kaffe eller varm kakao og bare er til stede og nyder at være ude. Bålet og bålhytten forlænger sæsonen, så vi kan være ude hele året rundt.

 

Gruppen er aktiv når der er deltagere. I perioder er vi 4-6 personer. Nogle gange vil der ikke være nogen tilmeldte og gruppen lukkes ned, men åbner så snart der er nogle som ønsker at deltager. Kontakt mig derfor endlig og hør om vi er i gang og hvor vi holder til.

Suppe til friluftgruppe