fbpx

Sundhedsfaglig profession

Hvad er ergoterapi?

Ergoterapeuternes grundfortælling

 

Hvad er ergoterapi?

Ergoterapi er en sundhedsfaglig profession.

Ergoterapi handler om at fremme sundhed, forebygge funktionstab, vedligeholde og udvikle et aktivt liv.

Interventionen, behandling og genoptræning bygger på klientens aktive medvirken, hvor målet er, at den behandlende person kan fungere i hverdagen i forhold til de opgaver den enkelte har.

Ergoterapi bygger på teoretisk viden om menneskets fysiske og kognitive funktioner samt omgivelsernes betydning for aktivitetsudførelsen.

Vi har alle brug for aktivitet

 

Ergoterapi arbejder ud fra at mennesker er unikke individer med individuelle forudsætninger, ønsker og drømme.

Aktiviteter varierer fra menneske til menneske og livet igennem, men vi har alle behov for at være i aktivitet. Meningsfulde aktiviteter udvikler os, giver os selvtillid og livsglæde gennem påvirkning fra vores omgivelser og gennem kontakt med andre mennesker.

Vi gør din hverdag mulig