fbpx

Sundhedsfaglig profession

Hvad er ergoterapi?

Hvad er ergoterapi?

Ergoterapi er en sundhedsfaglig profession.

I ergoterapi anvendes meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forebygge aktivitetstab samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen.

Det vil sige at hverdagens aktiviteter bruges som træningsterapeutiske redskaber og behandlingen stiler mod at forbedre aktivitetsniveauet i hjemmet, på arbejdet eller i fritiden og derved opnå størst mulig livskvalitet.

Ergoterapi bygger på teoretisk viden, erfaring og praktiske færdigheder indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af menneskets fysiske og kognitive funktioner samts omgivelsernes betyding for aktivitetsudførelsen

Vi har alle brug for aktivitet

Ergoterapi arbejder ud fra at mennesker er unikke individer med individuelle forudsætninger, ønsker og drømme.

Aktiviteter varierer fra menneske til menneske og livet igennem, men vi har alle behov for at være i aktivitet. Meningsfulde aktiviteter udvikler os, giver os selvtillid og livsglæde gennem påvirkning fra vores omgivelser og gennem kontakt med andre mennesker.

Ergoterapeutforeningens grundfortælling: