fbpx
Naturens rum er en gave af muligheder for at arbejde terapeutisk med sanser, sansestimulering og regulering af følelser og trivsel

Hvad naturen giver dig

Øger dit mentale velvære

'

Sænker dit stressniveau

Giver din hjerne ro

R

Aktiverer og stimulerer din krop naturligt

Hvorfor bruge naturen som en ressource

Samspillet mellem mennesker og natur 

Forbundethed med naturen

Som urmennesker har vi levet i helt tæt kontakt med naturen og det har været afgørende at vores sanser var skarpe, så vi instinktivt kunne navigere i naturen for at overleve.

Der er flere teorier som bygger på en sådan evolutionær forståelse af, at vi er skabt til at navigere og agere i naturen. At vores hjerne og nervesystem stadig er indrettet til livet i pagt med naturen. Når vi med disse briller kigger på hvorfor vi skal bruge naturen er en af forklaringerne at vi i dag har fjernet vores liv så meget fra naturen til et liv vi ikke har ressourcer til at leve og at det har negative konsekvenser for vores sundhed.

Hvorfor bruge naturen

Der er efterhånden rigtig mange studier der belyser at naturen har en positiv indvirkning på os mennesker og de fleste af os er heller ikke i tvivl om at det har en positiv effekt på os at være ude.

Det man kan konstatere er at ophold i naturen vækker positive følelser, at fastlåste tanker brydes ved at være ude og vi kan tænke mere kreativt og positivt når vi har været ude noget tid og ikke mindst så får lys, frisk luft og mere bevægelse når vi går ud.

Trods mange forskellige teorier omkring hvorfor det er sådan, er faktum at man stadig ikke videnskabeligt ved præcist hvorfor og hvad der er de sundhedsfremmende elementer ved ophold i naturen. 

Sundhedsfremme i naturen

I en hverdag med en konstant strøm af input, man skal forholde sig til, er hjernen hele tiden på arbejde for at bearbejde og organisere alle indtrykkene. Når vi har travlt, er produktive eller når vi er fyldt op af bekymringer og svære tanker, er det ekstra vigtigt at være bevidst om at give hjernen pauser. Det er i pauserne vi restituerer, så vi trives mentalt, socialt og fysisk.

Man kan konstatere at vi i dag har et samfund som er præget af et højt tempo,  præstation og effektivitet og samtidig mistrives mange i deres hverdag.

Naturen er et miljø som rummer rigtig mange af de elementer som man i dag ved skal til for at påvirke vores hjerne til at vi kan komme i sindstilstand hvor hjerne kan restituere.

Naturen fremmer livskvaliteten

Naturen har så gode rammer for at stimulere vores sanser og når vi mærker disse sansestimuli, rettes vores opmærksomhed endnu mere ned i kroppen og vi bliver mere tilstede i nuet. Disse effekter har en stærk beroligende effekt på os mennesker og kan frigive kapacitet til interagere med andre, mærke egne behov, lære, huske, tænke mere frit og mm.

Så selvom man endnu ikke ved helt præcist hvad det er ved naturen som er godt for os, så er jeg stadig af den overbevisning at vi skal bruge naturen langt mere i et sundhedsfremmende øjemed for der er så mange ressourcer og fantastiske redskaber til at understøtte mental og fysisk sundhed og dermed livskvaliteten.

Masterstuderende i naturbaseret sundhedsfremme og terapi

At kombinere det sundhedsfaglige felt med brug af uderummet og naturen har i mine arbejdsår som ergoterapeut altid været meningsfuldt og over tid har nysgerrigheden for at specialisere mig i dette felt vokset.

I 2020 tog jeg derfor en lille grunduddannelse i Naturbaseret terapi – natur/krop/psyke/fællesskab-metoden fra ”Vinatur”. Et koncept udviklet ud fra sundhedsvidenskabelige studier om naturens påvirkning på mennesket, evolutionspsykologiske teorier samt ph.d.-projekt: “Kombinationen af natur, krop og psyke til forebyggelse og håndtering af stress, angst og depression”.

Herfra åbnede sig en verden for mig, hvor jeg finder det yderst meningsfuldt at kombinere det sundhedsfaglige felt med viden om hvorfor og hvordan vi kvalificeret kan bruge naturen som en bæredygtig ressource i sundhedsindsatser.

At fremme viden om samspillet mellem mennesket og naturen har en vidtrækkende betydning for de store samfundsmæssige udfordringer vi står i i denne tid; vores mentale trivsel og klimaudfordringerne.

Derfor har jeg siden 2022 været i fuld gang med at tage en Master i Naturbaseret sundhedsfremme på Københavns universitet, som kun har åbnet mit syn endnu mere og styrket min forståelse af at arbejde med forskellige natursyn, naturperspektiver og metoder i naturbaseret sundhedsfremme.

Naturen fremmer livskvaliteten

Jeg har som ergoterapeut i Stærk af Natur fordybet mig i at bruge naturen og udelivsaktiviteter som et terapeutisk middel til at fremme livskvaliteten, skabe øget livsgnist, robusthed, fokus på egenomsorg, skabe fællesskaber og glæde.

Faktorer, som kan forbedre hverdagslivet og som giver en sundhedsfremmende effekt på den lange bane.

Naturbaseret sundhedsfremme kan have mange vinkler, mål og dertil hørende interventioner.

Forkæl dit nervesystem i naturen