fbpx

Forløb og enkeltture

For Institutioner
Kontakt mig

Fokus på livsglæde og aktiviteter i naturen

Stærk af natur tilbyder konsulentydelser og undervisning i at bruge naturen terapeutisk

Aktiver sanserne og styrk sundheden

Naturens rum kan noget særligt

Naturen og aktiviteter i naturen kan bruges som et fantastisk supplement i arbejdet med at styrke menneskers muligheder for øget autonomi i eget liv og bedre livskvalitet.

Med rette tilgang kan naturens smukke omgivelser implicit hjælpe med at få mennesker til at finde ro, slappe fysisk af og fremme oplevelsen af at være til stede.

 

En del af noget større

I naturen kan opstå en universel følelse af at være en del af noget større – at være en del af naturen, som er stærk, hvilket kan facilitere et håb i en svær tid. Et håb om at det nok skal gå.

Med kropsbevidsthedsøvelser og fysiske aktiviteter i naturen får vi kontakt med kroppen og øver os i at mærke sig selv. Mærker vi os selv bedre, kan vi bedre passe på os selv og træffe gode valg.

 

Aktiver sanserne og styrk sundheden

Vi har specialiseret os i at bruge aktiviteter og øvelser i naturen hvor vi har særligt fokud på sansestimulering. Sansesystemet er vores vigtigtste redskab til at forstå og agere i verden omkring os. At arbejde med sanserne er en effektiv indgang til at arbejde med menneskers mentale sundhed og styrke livskvaliteten for den enkelte.

“Stærk af Natur” stod for en kreativ, faglig og velorganiseret velfungerende inspirationsdag, hvor formålet var teamwork og inspiration til pædagogiske aktivitet i naturen. Deltagerne oplevede det inspirerende og flere udtrykte glæde over dagen.

Linda Arnbjerg

Leder, Kernehuset.

Kontakt os gerne for inspiration eller afvikling af ture/forløb

Måske har I selv personale, som vil stå for aktiviteterne men søger inspiration til at inddrage naturen og aktiviteter i naturen.

Måske I søger støtte til at opbygge eller afvikle naturterapeutiske forløb. Sammen kan vi finde den bedste kombination for jeres tur eller i et forløb over flere gange.

Jeg inddrager også gerne udelivsaktiviteter som at tænde bål, lave mad over bål etc.

Uddannet ergoterapeut

Via min sundhedsfaglige baggrund som ergoterapeut har jeg øje for, at aktiviteterne tilpasses den enkeltes ressourcer og har en skarp bevidsthed i udvælgelse af omgivelsernes, da de har kæmpe betydning for oplevelsen af tryghed og dermed udbyttet af turen.

Naturen faciliterer naturligt til at skabe fællesskaber. Her vil mange opleve en styrke, hvor det er nemmere at indgå i sociale fællesskaber. Naturen er derfor en fantastisk ramme at øve sig på at interager i sociale fællesskaber.

 

Balanceøvelser