fbpx

Om mig

Min mission

Min mission er at øge den mentale sundhed igennem oplevelser i naturen.

Aktivér sanserne og styrk sundheden.

Skab rum til nærvær og ro

Vi bliver bombarderet med mange indtryk og krav i den verden, vi lever i i dag. Mange mennesker oplever at blive overstimuleret, og det kan for nogle have store konsekvenser for deres trivsel i hverdagen. Nogle udvikler symptomer på stress, angst og depression. Naturen er et fantastisk middel/redskab til at restituere kroppen og sindet, skabe glæde og vitalitet og ikke mindst bringe folk sammen.

Den mentale sundhed styrkes ved flere rum for pause og ro og med øget mental sundhed er vi meget mere robuste til at klare hverdagen krav og udfordringer. Vi har alle styrken i os til at klare svære udfordringer i livet, men vi har brug for pauser for at bevare styrken. – Vi er stærke af natur!

Vi er stærke af natur

Mit hjerte banker for naturen; at gøre mit for at skærpe andres opmærksomhed på, hvor vigtigt og essentiel naturen er for vores eksistens og sundhed. Vi mennesker fungerer i en symbiose med naturen. Vi er designet til at restituere og overleve i pagt med naturen, hvilket vi dog kan glemme i en verden fyldt af moderne bekvemmeligheder: Vi er grundlæggende stærke af natur.

Mit hjerte banker for det sociale; at være inkluderende også i forholde til dem, som er begrænsede af svære udfordringer i hverdagen. Udfordringer som gør det svære at gøre brug af andre tilbud, hvor man dyrker nærvær, sundhed og fællesskaber. Naturen kan også her så meget. Den er rummelig og inkluderende, og det ønsker jeg at udnytte til fordel for lige adgang til fællesskaber, naturoplevelser og sundhed.

Min faglige baggrund

Jeg er uddannet ergoterapeut i 2005 og har siden da arbejdet inden for rehabilitering, henholdsvis kommunalt og i hospitalsvæsenet.

Som ergoterapeut har jeg en stærk faglig viden i forhold til at planlægge og strukturere aktiviteter, så aktiviteterne tilpasses menneskers begrænsninger og fremmer deres ressourcer. Jeg arbejder altid med afsæt i min sundhedsfaglige baggrund.

Hovedparten af mit arbejdsliv har jeg arbejdet inden for det neurologiske område og har derigennem en velfunderet viden om det menneskelige nervesystem og sanseapparat.

I sommeren 2020 har jeg taget en uddannelse i Naturbaseret terapi – natur/krop/psyke-metoden fra ”Vinatur”. Et koncept udviklet ud fra sundhedsvidenskabelige studier om naturens påvirkning på mennesket, evolutionspsykologiske teorier samt ph.d.-projekt: kombinationen af natur, krop og psyke til forebyggelse og håndtering af stress, angst og depression.

find en tur

Kalender