fbpx

Om mig

Min passion

Min passion for ergoterapi og natur er forankret i ønsket om at fremme det gode liv

– den gode hverdag

Aktivér sanserne og styrk sundheden

Vi er stærke af natur

Vores mentale sundhed styrkes når vi har det godt, når vi laver noget vi er gode til, når vi er sammen med andre, når vi husker at holde pauser og ikke overforbruger vores ressourcer, når vi har ro i os til at være nærværende i nuet.  

Med øget mental sundhed er vi meget mere robuste til at klare hverdagens krav og udfordringer. Fra mit perspektiv er vi mennesker enormt stærke – vi er alle stærke af natur. 

Hele vores krop, hjerne og nervesystem er designet til at vi overlever og næsten lige meget hvor ringe kår vi har, kæmper vi for livet og kroppen kan helt automatisk tage over i denne proces.

Livet leves, krop, sind og adfærd påvirkes af de rammer og forudsætninger, den enkelte har, men vores rammer, livskår og ressourcer er ikke lige.

Derfor er det heller ikke den samme løsning for personlige problemer og sundhedsudfordring.

 

Livskvalitet

Vi lever i en kompleks verden og livet er komplekst. Der er mange krav vi skal leve op til og vores samfundstid er præget af en perfektheds- præstations- og produktivitetskultur. 

Det kan være svært at stoppe op, skabe rum og plads til at mærke efter at vi lever og agerer efter vores egne grundlæggende værdier for vores liv, og når vi ikke trives, kan det være enormt svært at mærke vores styrke. 

Det er min overbevisning som menneske og som ergoterapeut, at den gode hverdag og definitionen på livskvalitet er subjektivt. Vi er alle vidt forskellige og har vidt forskellige muligheder og begrænsninger, men vi fortjener alle at have autonomi over vores egen tilværelse som indeholder aktive og meningsfulde aktiviteter.

…Men hvad der er ligeligt for alle, er at krav og ressourcer i en selv og i omgivelserne skal stemme overens for at vi har det godt og livet kan leves med livskavalitet.

Som ergoterapeut har jeg en sundhedsfaglig viden og erfaring i forhold til at støtte, planlægge og strukrere aktivieteter, så aktivieteterne tilpasses den enkelsets formåen og fremmer deres ressourcer.

Jeg arbejder altid med afsæt i min sundhedsfaglige baggrund og mit medmenneskelige menneskesyn og omsorg. 

Erhvervsprotræt af Stærk af Natur

Læs her

En holistiske tilgang

Mennesker fascinerer mig. Nuancer, detaljer, historien. Det er vigtigt for mig at høre en persons egne ideer eller tolkning af faktorer, der har indvirkning på oplevet livskvalitet. Vi har selv en masse svar og viden inden i os. Vi er selv ekspert i vores eget liv.

Min skoling i ergoterapiens holistiske menneskesyn har præget og formet mig gennem mange år i min tilgang til andre mennesker. Ressourcer og begrænsinger i krop, psyke og omgivelser påvirker hele tiden hinanden. Forandringer et sted vil påvirke et andet sted.

Naturlig sundhedsfremme

For mig er naturens rum et fantastisk sted og redskab til at give mig ro i og plads til restitution. Jeg oplever desuden at naturen også er et fantastisk rum for at fremme glæde og vitalitet og ikke mindst bringe folk sammen.

Dette fascinerer mig og jeg ser en kæmpe potentiale i at have opmærksomhed på denne virkning – Et så naturligt og lige uden for-døren-redskab, et billigt og bæredygtigt redskab som jeg mener vi kan være meget mere opmærksomme på når vi snakker sundhedsfremme, træning og rehabilitering.

Mit hjerte banker for naturen; Jeg tror på at får vi mere kontakt til naturen, flere sanselige gode oplevelser i naturen, styrkes vores bevidsthed om naturens skønhed, dens ressourcer og vi bliver derved mere opmærksomme på at passe på naturen. En positiv cirkel, hvor vi så igen bliver mere bevidst om at bringe naturen ind i livet, også til dem som ikke selv kan komme der ud.

Mit hjerte banker for fællesskaber; Vi er sociale væsner. Vi vokser, udvikler os og styrkes i relationer til andre. Vi kan have udfordringer, der påvirker vores deltagelse i fællesskaber. For mig har det stor værdi i alle sammenhænge at forstå og tilpasse hvad der kan tilpasses for at inkluder, mennesker er begrænsede af udfordringer, der ekskluderer dem fra deltagelse i fællesskaber. 

Mit hjerte banker for glæde og gode oplevelser; Det er de gode nærende oplevelser der skal i fylde livet. Det er disse oplevelser, der skaber livskvalitet. Store som små oplevelser.

Jeg tror desuden  på, at det blotte nærvær, venlighed og oprigtighed over for det andet menneske er det grundlæggende kim til at gøre en forskel.

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” K. P. Løgstrup

Det er min passion  – at medvirke til at skabe forandring hos dem, som i en periode har brug for det.