fbpx

Om mig

Min passion

Min passion for ergoterapi og natur er forankret i ønsket om at fremme det gode liv

– den gode hverdag

Aktivér sanserne og styrk din sundheden

Skab rum til nærvær og ro

Vores mentale sundhed styrkes ved flere rum for pause og ro og – med øget mental sundhed er vi meget mere robuste til at klare hverdagens krav og udfordringer. Vi har alle styrken i os til at klare svære udfordringer i livet, men vi har brug for pauser for at bevare styrken:  Vi er stærke af natur!

Vi bliver bombarderet med mange indtryk og krav i den verden, vi lever i i dag. Mange mennesker oplever at blive overstimulerede, og det kan for nogle have store konsekvenser for deres trivsel i hverdagen. Nogle udvikler symptomer på stress, angst og depression.

Naturen er et fantastisk middel/redskab til at restituere kroppen og sindet, skabe glæde og vitalitet og ikke mindst bringe folk sammen. 

 

Vi er stærke af natur

Mit hjerte banker for naturen; at gøre mit for at skærpe andres opmærksomhed på, hvor vigtigt og essentiel naturen er for vores eksistens og sundhed. Vi mennesker fungerer i en symbiose med naturen. Vi er designet til at restituere og overleve i pagt med naturen, hvilket vi dog kan glemme i en verden fyldt af moderne bekvemmeligheder.

Mit hjerte banker for fællesskaber; Vi er sociale væsner. Vokser, udvikler os og styrkes i relationer til andre. Vi kan have udfordringer, der påvirker vores deltagelse i fællesskaber. Hos mig, har det stor værdi, at tilpasse hvad der kan tilpasses for at være inkluderende, når mennesker er begrænsede af udfordringer, der ekskluder dem fra deltagelse. Naturen kan også her så meget. Den er i sig selv rummelig og inkluderende, og det ønsker jeg at udnytte til fordel for lige adgang til fællesskaber, naturoplevelser og sundhed.

En holistiske tilgang

Mennesker fascinerer mig. Nuancer, detaljer, historien. Det er vigtigt for mig at høre en persons egne ideer eller tolkning af faktorer, der har indvirkning på oplevet livskvalitet. Vi har selv en masse svar og viden inden i os. Vi er selv ekspert i vores eget liv.

Min skoling i ergoterapiens holistiske menneskesyn har præget og formet mig gennem mange år i min tilgang til andre mennesker. De teoretiske grundlæggende ideer om, at se det hele mennesker er yderst meningsfuldt for mig. Jeg tror på, at det blotte nærvær, venlighed og oprigtighed over for det andet menneske er det grundlæggende kim til at gøre en forskel.

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” K. P. Løgstrup

Det er min passion  – at medvirke til at skabe forandring hos dem, som i en periode har brug for det.

 

Glæde og livskvalitet

Vores liv skal indeholde glæde og gode oplevelser. Det er det, som skaber balancen i vores hverdag og giver livskvalitet. Jeg brænder for at gøre de meningsfulde aktiviteter i hverdagen mulige.

Som ergoterapeut har jeg en stærk faglig viden i forhold til at planlægge og strukturere aktiviteter, så aktiviteterne tilpasses menneskers formåen og fremmer deres ressourcer.

Jeg arbejder altid med afsæt i min sundhedsfaglige baggrund og mit medmenneskelige menneskesyn og omsorg.

 

Erhvervsprotræt af Stærk af Natur

Læs her