fbpx

En snigende overbelastning hos medarbejderne er svær at opdage. Sker det, at overbelastningen fører til sygemelding, har det store omkostninger for den enkelte og for arbejdspladsen.

Derfor er det vigtigt at rette fokus mod forebyggelse af mistrivsel og indarbejde tiltag i hverdagen, som understøtter en sund arbejdskultur i virksomheden.

 

Hvad er overbelastning

 

Når kravene i vores hverdag er større end vores ressourcer, tilpasses fysiologiske systemer i vores krop, hjerne og psyke, så vi klarer udfordringerne.

Denne tilpasning kan vi være i længe, for det er en overlevelsesmekanisme vi har som mennesker.

Det er helt fine mekanismer, der evolutionært har sikret vores overlevelse som mennesker. Vi er ufattelig stærke af natur.

Derfor kan vi være meget længe i en tilstand, hvor vi er overbelastede uden rigtig at opdage det.

Jeg er ret så fascineret af disse mekanismer, denne biologiske, fysiologiske og psykologiske styrke, som er en del af os alle.

Og helt forsimplet giver det sig selv, at det slider på både krop og sind, hvis ikke vi har rum for at restituere – passende til, hvad vi bruger af ressourcer.

 

Overbelastning har konsekvenser

 

Det er ikke uden omkostninger, hvis medarbejderne og ledere i virksomheden ikke er opmærksomme på at være i en tilstand af overbelastning.

Det påvirker deres kognitive evner, det påvirker de komplekse og finpudsede evner mennesker har til at opfange og bearbejde sanseinput – som igen påvirker vores følelsesliv og sociale integration med andre mennesker.

Ikke mindst, så påvirker det immunforsvaret og sygdom kan nemmere støde til.

Derfor er det vigtig viden for dig som leder, at en overbelastning ikke sker over natten – den opbygges gradvist.

Hvis skaden er sket

 

Vi har hver især mange forskellige overlevelsesmekanismer, og bliver der ikke taget hånd om denne ubalance, hvor signaler for kroppen overhøres, kan det i sidste ende føre til at kroppen tager styringen og lukker ned.

Det er en fysiologisk mekaniske, som vi ikke selv er herre over. Det er den sidste vej for kroppen, så hjerne og kroppen ikke kollapser og som sikrer, at vi netop overlever.

Det er derfor, det er så afgørende at holde øje med, om en overbelastning er ved at snige sig ind på arbejdspladsen.

Kommer du eller en medarbejder i den situation, at overbelastningen er sket: Kroppen har givet besked ved at lukke ned, så har man brug for hjælp.

  • Jeg har redskaber til at analysere hverdagens udfordringer og krav på det kropslige, kognitiv og psykiske plan.
  • Jeg hjælper skånsomt og med respekt for kroppens og sindets neurofysiologiske processer med at opbygge en hverdag, hvor der er balance mellem ressourcer og krav.

Hertil inddrager jeg ofte naturen, hvis det er ønsket.

 

Naturen kan modvirke negative konsekvenser ved overbelastning

 

For at undgå overbelastningen er det vigtigt, at den energi vi bruger, forvaltes passende i hverdagen.

Det handler om balance, hvor løbende restitution er vigtig. Vi har brug for at kunne koble af og finde ro.

Det kan ophold i naturen hjælpe til.

Langsomheden og balancen i naturen påvirker menneskets nervesystem. Vi kan mærke det ved, at vores sindstilstand ofte er andreledes efter vi har været ude end før vi gik ud.

Der er mange teorier, som understøtter naturens gode effekt på stress og overbelastning.

Der ligger en kæmpe gave ved at anvende natur og udelivsaktiviteter som forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag – også i virksomheder.

Naturen er lige derude – brug den klogt også i arbejdslivet, for du ved aldrig, hvornår en overbelastning sniger sig ind i virksomheden.

 

Få hjælp til at reducere og forebygge overbelastninger

 

Stærk af natur tilbyder sundhedsfremmende og stressnedsættende tiltag for virksomheder.

Jeg er autoriseret ergoterapeut med fokus på at formidle sundhedsfaglig viden om kroppens, psykens og omgivelsernes betydning for hverdagslivets aktiviteter.

Jeg har specialiseret viden inden for neurologfysiologi – nervesystemet, sansebearbejdning samt kropslige, psykiske og kognitive udfordringer ved overbelastning eller skader på hjernen.

Som ergoterapeut og sundhedsfaglig konsulent hjælper jeg virksomheder med at fremme sundheden og trivslen på arbejdspladsen via

  • Stressforløb for virksomheder
  • Sundhedsforløb for ansatte
  • Naturterapeutiske forløb til ansatte
  • Sundhedsfremmende firmaordning

Læs mere om mulighederne her 

Jeg besøger gerne virksomheden for at give en introduktion til, hvordan jeg kan hjælpe jer med at øge fokus på sundhed og trivsel.

Det er ganske uforpligtende.

Du er velkommen til at kontakte mig her, hvis du ønsker en dialog om sundhedsfremmende tiltag.

 

Hilsen Anja