fbpx

Autoriseret Ergoterapeut

Anja Larsen
Kontakt

Autoriseret ergoterapeut

Uddannet bachelor i ergoterapi 2005 fra Århus VIA.

Frem til 2020 har jeg været henholdsvis kommunalt og regionalt ansat inden for genoptræning og rehabilitering  primært inden for neurologi.

Herefter selvstændig privatpraktiserende ergoterapeut med virksomheden Stærk af Natur.

Fra 2022- 2025 er jeg i færd med mit deltidsstudie – Master i Naturbaseret Rehabilitering på Københavns universitet.

Specialiseret sundhedsfaglig viden om krops, psyke og omgivelsers betydning for hverdagslivets aktiviteter, samt specialiseret viden inden for neurologfysiologi – nervesystemet, sansebearbejdning, samt kropslige, psykiske og kognitive udfordringer ved overbelastning eller skader på hjernen.

 

 

Godkendt behandler

Autoriseret ergoterapeut og medlem af

Ergoterapeutforeningen

Klub for privat praktiserende ergoterapeuter KPPE

Ergoterapifagligt selskab for neurorehabilitering EFS

Green Care Netværk

Foreningen for udendørsterapi

Ergoterapeutforeningen
Ergoterapeut Anja Larsen kigger smilende ud på dig

Hvem er jeg og min praksis

Jeg hedder Anja, er 45 år og bor i Hammel som ligger midt mellem Århus, Randers og Silkeborg.

Min praksis er mobil. Dvs at jeg laver forløb forskellige steder rundt i Østjylland og at jeg tager hjem til folk for ergoterapeutiske undersøgelse, vejledning og træning.   

I de hjemlige kendte omgivelser kan jeg udføre en faglig skap ergoterapeutisk analyse og vurdering af udfordringer, behov og ressourcer i forhold til daglige aktiviteter. Det giver det bedste grundlag for at tilpasse en handleplan skræddersyet til den enkeltes behov mod at opnå deres mål for et bedre funktionsniveau og velvære i deres daglige liv.

Med viden om sundhedsfremmende effekter og kvaliteter ved ophold i naturen, har jeg specialiseret mig i at bruge udeliv og aktiviteter i forskellige naturrum som et aktivitets- og sundhedsfremmende middel i min praksis.

Jeg ser denne brug af naturesrum som et af mange af mine redskaber som jeg kan gør brug af når det er relevant for den enkelte og formålet.

Med stærke kompetencer, teoretisk og i praksis inden for naturbaseret sundhedsfremme, træning og terapi, er jeg optaget af at udbrede kendskab og viden om dette felt som et bæredygtigt tillæg eller alternativ til andre gode social- og sundhedsindsater i Danmark.