fbpx

Autoriseret Ergoterapeut

Anja Larsen
Kontakt

Autoriseret ergoterapeut

Uddannet bachelor i ergoterapi 2005 fra Århus VIA. Frem til 2020 har jeg været henholdsvis kommunalt og regionalt ansat inden for genoptræning og rehabilitering  primært inden for neurologi. Herefter selvstændig ergoterapeut med virksomheden Stærk af Natur.

Specialiseret sundhedsfaglig viden om krops, psyke og omgivelsers betydning for hverdagslivets aktiviteter, samt specialiseret viden inden for neurologfysiologi – nervesystemet, sansebearbejdning, samt kropslige, psykiske og kognitive udfordringer ved overbelastning eller skader på hjernen.

Fra 2022- 2024 er jeg i færd med mit deltidsstudie – Master i Naturbaseret sundhedsfremme på Københavns universitet.

 

Godkendt behandler

Autoriseret ergoterapeut og medlem af

Ergoterapeutforeningen

Foreningen for udendørsterapi

Klub for privat praktiserende ergoterapeuter KPPE

Ergoterapifagligt selskab for neurorehabilitering EFS

Ergoterapeutforeningen
Ergoterapeut Anja Larsen kigger smilende ud på dig

Fokus på det gode liv

Jeg hedder Anja og bor i Hammel, vest for Aarhus. Et område, der er velsignet med en fantastisk natur, som jeg er flittig bruger af. Naturen har altid tiltrukket mig, og det har altid betydet meget for mig at opholde mig ude.

Jeg har gentagende gange oplevet den positiv effekt i min træning som ergoterapeut ved at bringe patienter og borgere med ud i det fri. Der sker noget positivt i forhold til energiniveau, motivation og relationen.

Det har gjort mig enormt nysgerrig på, hvad det er naturen gør ved os mennesker. Fordybelsen i dette felt har kun øget min passion for at bringe mennesker ud i naturen. At skabe gode oplevelser, kropsligt og mentalt, arbejde med sanser samt opbygge og styrke fællesskaber er enormt meningsfuldt for mig.

Med viden omkring de sundhedsfremmende kvaliteter der er ved at opholde sig i naturen og en masse praktisk erfaringe, har jeg gennem de sidste år specialiseret mig i at bruge naturen, udeliv og aktiviteter i naturen som et aktivitets- og sundhedsfremmende middel i min praksis.

Jeg tilbyder stadig mere traditionelle ergoterapeutiske ydelser, for det ikke er et mål i sig selv at være ude men blot et af mine mange redskaber.