fbpx

Sundhed med natur

Sundhedsindsatser: Egenomsorg Mestring Fællesskaber Bevægelse
Kontakt

Indsater i naturen der fremmer fysisk og mental sundhed

Har I fokus på at rykke sundhedsindsatser ud i naturen?

Som Marsterstuderende i Naturbaseret sundhedsfremme(KU) og ergoterapeut har jeg faglige kompetencer, der kan hjælpe jer med at trække jeres sundhedsindsatser ud i naturen.

Mange sociale- og sundhedsproblematikker er komplekse og kræver nogle gange andreledes indsatser. Her kan naturummets kompleksitet og enkelthed, på en og samme gang, bidrage med noget helt særligt der for nogen mennesker kan gøre en verden til forskel.

Undervisning/Temadag

Hvad er fordelene ved at trække sundhedsforløb udenfor. Hvad bidrager naturen med.

Mærk evt. selv nogle af de gode effekterne på egen krop.

Bestil et nATURforløb

Udfordret på tid og/eller faglige ressourcer?

I har mulighed for at lave et samarbejde hvor jeg er den udøvende terapeut i jeres sundhedsindsats i naturen, alene eller i samarbejde med jer.

Rådgivning/sparring

Hvordan sikres I at jeres naturbaseret indsats tilrettelægges så det har den ønskede effekt.

Hvilke naturmiljøer og aktiviteter er relevante for jeres målgruppe?

Styrk jeres faglige indsigt og forståelse for hvorfor og hvordan natur og udeliv kan indtænkes som ressource i sundhedsindsatser

Få opdateret viden om naturbaseret interventioner på baggrund af den bedste mulige evidens og praksiserfaringer.

Jeg kommer gerne til jer og deler faglig viden om naturbaseret sundhedsfremme, sansestimulering og aktivitetsanalyse og ikke mindst min passion for at trække sundhedsinterventioner ud i naturen.

Få inspiration til indhold, aktiviteter og andre elementer der fremmer det bedste resultat af jeres indsats.

Fællesskab om bål
Kalender

Tilbyd et Naturforløb

En naturbaseret sundhedsindsats er en bæredygtig langsigtet intervention, som kan være en særlig betydningsfuld og støttende intervention for en bred målgruppe af sårbare med komplekse sociale- og sundhedsudfordringer.

Kan man da ikke blot trække den indendørs indsats udenfor? Nej, en sådan manøvre har ikke nødvendigvis den samme effekt på det tiltænkte formål. Der er mange parametre der kan skrues på når man anvender naturens rum som ramme for en sundhedsindsats. Parameter og elementer der har meget værdifulde fordele, men der er også elementer der kan have den modsatte effekt, hvis ikke man har tilstrækkelig viden og erfaring i den kliniske ræsonnering forud for tilrettelæggelse af indsatsen i naturen.

Der stilles andre krav til sundhedsprofessionelles kompetencer at arbejde med naturen som ressource i sundhedsindsatser

Jeg er meget optaget af at fremme kvalitet i hvordan vi som fagprofessionelle anvender naturen potentiale, hvor naturen er mere end blot en ramme for de samme aktiviteter der foregår inde. Naturen har særlige ressourcer og skaber grundlag for andre aktiviteter end man vanligt vil anvende inde. Sundhedsindsatser i naturen har netop et særligt potentiale for at fremme mestring, egenomsorg og ejerskab for positiv udvikling hos den enkelte deltagere, når indholdet og valget af naturrum nøje tilpasses målgruppen og målet for interventionen.

I et godt tilrettelagt og godt styret forløb kan det at være i naturen skabe en unik følelse af at have et frirum, en pause fra hverdagens udfordringer og tunge tanker kan være lidt nemmere at bære. I naturrummet kan det for mange være nemmere at deltage i de terapeutiske aktiviteter og træning trods fysiske eller psykiske udfordringer og det kan være nemmere at være i det sociale fællesskab. Man ved desuden i dag at en af de helt store kvaliteter ved at trække sundhedsindsatsen ud i naturen er at overførbarheden er større. Deltagerne bringer i større grad tillærte nye vaner og færdigheder ind i deres egen hverdag.

Jeg kombinerer min faglige vinkel og indsats i naturen med ergoterapeutiske aktivitetsvidenskab om den gensidige indvirkning mellem krop, psyke og omgivelser samt gør brug af ergoterapeutiske behandlingsmetoder og effektmåling

Et vigtigt omdrejningspunkt for at trække indsatser ud i naturen er, for mig, at arbejde bevidst med aktiviteter og naturrummets ressourcer der positivt kan påvirke deltagernes sanser og nervesysteme mod at dæmpe uhensigtsmæssige stressreaktioner som ofte er dominerende når man over længere tid har haft udfordringer i sin hverdag.

 

Et naturbaseret sundhedsforløb specifikt tilpasset jeres målgruppe.
Med fokus på fx øge egenomsorg, styrke mestring af egen hverdag og sygdom, nedsætte stress, øge fysisk aktivitet, fremme fællesskaber mm.

Jeg kan være den udøvende terapeut i jeres forløb, alene eller i samarbejde med jer.

Fokus på SUNDHEDSFREMMENDE

Mental og social trivsel, forebygge stress og skabe et godt arbejdsmiljø med kreative og glade medarbejdere. Har I fokus på trivsel og sundhedsfremme I jeres personalegruppe? Måske står I og skal arrangere en personaledag, så kan inddragelse af naturen i sundhedssektoren måske være relevant for jer.

Ring gerne for en uforpligtende snak om, hvordan et sådan fokus kunne se ud så det passe ind på jeres arbejdsplads på tlf. 61676150.

Arrangeret og guidet tur

Mærk hvad det kan gøre ved jer at være ude sammen på en guidet naturterapeutisk tur.

Afsæt i anerkendt naturterapeutisk koncept

NATUR – KROP – PSYKE – FÆLLESKAB

Øvelser og sanseligt nærvær

Forslag til indhold for en personalegruppe: Guidet tur genne særlig udvalgte naturrum, hvor I guides gennem små øvelser der fremmer den sanseligt oplevelse af nærvær i naturen.

Redskaber til at styrke den mentale sundhed

Den enkelte medarbejder får redskaber til at styrke sin mentale sundhed med positiv indvirkning på både det personlige og det professionelle plan.

Rum for fælleskab

I naturen skabes et andet rum for at være sammen hvilket styrker fællesskabet. En opsitiv effekt der bringes med til tilbage til arbejdsplandsen.

stillevandring kursus
Natur og sygemelding
Ligge i blade i skovbunden

Det kan være merværdien ved et sundhedsforløb i naturen

Sociale fællesskaber styrkes

Stressreaktioner dæmpes

Øget mental udholdenhed

Kendskab til redskaber der kan overføres til egen hverdag

Fremme bedre affektregulering

Fremme aktivitet og deltagelse

Øget fysisk bevægelse og mere frisk luft

Lad os tage en snak, så I kan finde ud af, om jeg skal hjælpe jer.

Skriv mail: anja@staerkafnatur.dk eller Ring på tlf. 61676150.

Du er også velkommen til at skrive til mig via denne formular

9 + 5 =

Følg med på sociale medier!