fbpx

Undersøgelse, vejledning og træning

Ergoterapeutisk træning og rehabilitering
Hvad er ergoterapi?
Ønsker du at forbedre din trivsel
Styrk dine ressourcer; fysisk, kognitivt og socialt og få en god hverdag med livskvalitet 

 

Et forløb for dig der oplever udfordinger i hverdagen

 

– Hjernerystelse, blodprop eller blødning i hjernen, covid senfølger eller andre diagnoser som gør hverdagen udfordrende fx  ADHD/ADD.

– Længere tids overbelastning og stress efter sygdom eller forandret livsomstændigheder

Trivsel

Det overordnede formål er at skabe balance mellem krav og ressourcer i dit liv

Sundhedsfremme

Mental sundhed

Balance

Er et forløb relevant for mig?

 

Kender du til nogle af disse symptomer så er det:

Du overmandes hyppigt af voldsomtræthed, kan have svært ved at overskue hverdagen, svært ved at sove, svært ved at samle tankerne og opnår det du gerne vil i hverdagen.

Jeg har erfaring, viden og redskaber til at støtte dig i at genskabe en hverdag med bedre livskvalitet.

Fokus i forløbet

Det basale fundament for trivsel:

kroppen, nervesystemet og vores sanser

Ubalance eller funktionsnedsættelser i disse områder påvirker funktioner, som er afgørende for, hvordan vi klarer os og trives i hverdagen.

Det påvirker vores: 

  • Kognitive funktioner; Opmærksomhed, hjernetræthed, evnen til at skabe overblik, huske, planlægge og strukturere.
  • Sociale ressourcer; At kunne rumme andre mennesker, aflæse andres signaler, regulere vores egne følelser.
  • Fysiske funktioner; Uro indeni og høj puls, svært ved at sove, inaktivitet.

 

Jeg har en bred vifte af analyseredskaber, Værktøjer og træningsmetoder

Eksempler der kunne indgå i forløbet:

  • Vurdering, undersøge og tilpasse graden af stimulering fra dine omgivelser
  • Metoder til at tilpasse af din energi og aktiviteter over dagen og ugen som kan fremme flere ressourcer i din hverdag
  • Indarbejde rutiner af hensigtsmæssige øvelser, der skaber ro, tryghed og overblik
  • Træne hverdagsaktiviteter 
Hvor forgår forløbet

Forløbet forgår i dit eget hjem eller på en lokation, valgt af dig.

Det er der, du lever din hverdag, og er derfor et godt udgangspunkt for forløbet.

Dele af forløbet kan med fordel forgå i naturen. Det har jeg rigtig god erfaring med. Naturen har en positiv indvirkning på vores basale fysisk og kognitiv funktioner.

Vi inddrager kun naturen i det omfang, det giver mening for dig og dit forløb.

PRIS: 3.100 kr. 

Beløbet dækker:

  • Opstartssamtale
  • Ergoterapeutisk undersøgelse, vurdering, træning og evaluering
  • I alt 4 konsultationer

Konsultationerne varer mellem 60-90 min. pr. gang.

Er du udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan?

Frit valg af genoptræning efter sundhedslovens §140.

Som borger har man ret til frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke har mulighed for at tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

 

Jeg er godkendt som leverandør til denne fritvalgsordning. Læs om ordningen HER