fbpx

GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING

Ergoterapi
Hvad er ergoterapi?
livskvalitet

Naturen som træningsrum

Naturen er et fremtrædende element i den ergoterapeutiske træning jeg udbyder. Det betyder at træningen, så vidt muligt, foregår udendørs. Enten i din have, det lokal udemiljø eller vi kører til et andet naturskønt sted.

Vi udforsker og bruger sammen naturen som træningsrum.

Naturen og den friske luft gør noget ved os mennesker. Den styrke du opnår ved at være mere ude vil smitte af på mange andre faktorer i din hverdag.

Naturen vil styrke motivationen og give energi til træningen. Ergoterapi i naturen kan hjælpe med til at du vil forbedre din livskvalitet.

Ergoterpi i naturen

Ønsker du at forbedre eller vedligeholde udførelsen af de aktiviteter som du udfører eller ønsker at udføre i din hverdagen?

Finder du det, som jeg, meningsfuldt at komme ud og mærke luften i kinderne og høre fuglene kvidre?

Har du en pårørende, som du tænker vil have gavn af at få styrket sine fysiske, psykiske og kognitive ressourcer?

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale

stæk af natur

Eksempel på træningsfokus

Øget fysiske udholdenheden, så jeg selv kan komme mere ud på egen hånd, har flere kræfter og mere energi til mine gøremål i hverdagen og til mine fritidsintresser

Nedsætte stress, angst og depression, så jeg får mere ro, overskud og nærvær til at være deltagende i aktiviteter med min familie, venner, uddannelse og arbejde

Funktionel træning af hånden efter en lammelse eller anden skade. Afprøve teknikker og finde løsninger så jeg fx selv kan klare praktiske gøremål selvstændigt

Stimulere de forskellige sanser og få et et bedre udgangspunkt for at mine kognitive processer i forhold til at planlægge og strukturere aktiviteter i min hverdag

Stærk af natur

Beskrivelse af et forløb

ALLE FORLØB ER INDIVIDUELLE

Det er dig som ved hvad der er vigtigt i dit liv. Et forløb hos mig starter derfor med en samtale om dine interesser, vaner, ønsker og om hvad du ser som værende de afgørende problematikkerne for det du ønsker at træne.

Er det konkrete aktiviteter fx i hjemmet som du gerne vil blive bedre til, vil jeg gerne se dig udføre dem på det niveau du kan. Dette giver mig et bedre afsæt til at komme med mine faglige input til tilrettelæggelse af træningen.

MÅL

Vi vil derefter sammen tilrettelægge fokus i træningen og i fællesskab udarbejde nogle konkrete mål som du ønsker at opnå.

INDHOLD

Træning er meget individuel alt efter hvem man er og hvad man har fokus på. Med fuld fokus på dine ressourcer og med faglig viden om sundhed og sygdom, samspil mellem krop og psyke og ikke mindst omgivelsernes betydning, træner vi det, som skal til for at du kan udføre de aktiviteter i din hverdag som er vigtig for din livskvalitet.

TID

Tidshorisonten er lige så individuel. Det er selvfølgelig dig der bestemmer hvor længe vi bliver ved, lige som det er dig der bestemmer hyppigheden af vores møder. Jeg bidrager gerne med viden og erfaring i forhold til hyppighed og intensitet.

EVALUERING OG TILPASNING

Vi evaluerer løbende undervejs i forløbet. På et aftalt tidspunkt vil vi sammen mere systematisk undersøge udviklingen.

Hertil har jeg nogle forskellige redskaber. Det kan være en systematisk samtale som føres før, under og efter, men det kan også være en analyse af udførelsen af samme aktivitet, som du evt. startede med at udføre før træningopstart.

Valget af evalueringsmetode afhænger af hvilke problematikker du har.

TILPASSET EFTER DINE NEHOV

Kompleksiteten og omfanget af opstartssamtalen, undersøgelsen og evalueringen tilpasses efter dine ressourcer. Har du mangel på overskud, øget træthed eller andre kognitive plobematikker, er det måske vigtigere at at komme ud og mærke luften og naturen med det sammen. Så tager vi det andet hen af vejen.

Ergoterapeut Anja Larsen
Ergoterapeutforeningen

Autoriseret ergoterapeut 

 

Uddannet profesionsbachlor i ergoterapeut fra Århus Fysio- og ergoterapi uddannelse i 2005

 

Igennem årene har jeg arbejdet følgende specialer:

  • Geriatrisk rehabiliteringen og demens
  • Århus universitetshospital, ortopædkirugusk speciale (Ryg, hofte-, arm- og hånd)
  • Almen genoptræning i Kommunen
  • Hammel Neurocenter, specialiseret genoptræning efter neurologisk traume.

 

I 2020 har jeg valgt at blive privatpraktiserende ergoterapeut med fokus på at udnytte naturen mere aktivt som middel i  træning og sundhedsfremme. Jeg har i den forbindelse taget uddannelse i naturbaseret terapi. Uddannelsn suplere min stær falglige viden omkring sansebeabejdning og påvirkeningen af krop og sine gennem mit mangeårige arbejde inden for neulogien.

 

Jeg finder det yderst relevant at kombinere Ergoterapi med øget brug af naturens rum, da jeg ved at der er mange mennesker, inklusiv mig selv, som generelt får det bedre af at være mere ude i det fri.

 

Via min uddannelse og mangeårig praksiserfaring har jeg en god ballast at byde ind med i dit træningsforløb. det jeg vægter allerhøjeste er at indgå i samarbejdet med dig med fuld respekt for den situation du er i og møde dig med anerkendelse og ligeværdighed.