fbpx

Undersøgelse, vejledning og træning

Ergoterapeutisk træning og genoptræning

Jeg kan hjælpe dig eller din pårørende med at få en

god hverdag

Træning og genoptræning af de aktiviteter der volder problemer i hverdagen

Du er altid velkommen til, helt gratis og uforpligtende, at ringe til mig. 

Du kan fortælle om dine eller din pårørendes udfordringer i og vi kan sammen danne os et billede af om ergoterapi hos mig er der rette for valg for dig.

Ring på Tlf. 61676150 eller Book en tid og jeg ringer dig op

Ergoterapeutisk træning og genoptræning af 

kognitive, fysiske eller psykiske udfordringer.

Jeg kan for eksempel hjælpe med udfordringer som;

Kronisk træthed

Søvnbesvær

Nedsat koncentration

Hukommelse

Besvær ved at planlægge og strukturere hverdagsgøremål

 

Fysisk svækket

Balanceproblemer

Nedsat styrke

Styringsbesvær

Sanse- og følelsesforstyrrelser

Tristhed

Følelsesmæssig ustabilitet

Angst

Svært ved at overskue hverdagen

Tankemylder 

Det er helt almindeligt at have nogle af disse udfordringer når hverdagen ændres pga.

– Hjernerystelse, apopleksi, stress, hjertestop, kræftsygdomme, knoglebrud mf

– Diagnoser som ADHD, sclerose, demens, parkinson, gigt mf

 

Mit fokus er din hverdag

Jeg har en bred vifte af analyseredskaber, Værktøjer og træningsmetoder der kan hjælpe dig tilbage til en god hverdag

I et forløb med mig vil der altid indgå nærværende samtaler og grundig undersøge af ressourcer og begrænsende faktorer, som påvirker din hverdag.

Det kan være undersøgelse af  faktorer inden for det fysiske, kognitive, psykisk område og/eller faktorer i omgivelserne der påvirker hverdagen.

Jeg er opmærksom på at enhver begrænsning i hverdagen ofte er et kompleks netværk af forskellige faktorer. Derfor er det vigtigt at tænke bredt.

Eksempler på indsater kunne være

Træne og indarbejde rutiner og hensigtsmæssige øvelser ind i din hverdag, der styrker dig fysisk, psykisk eller kognitivt.

Træne hverdagsaktiviteter, som fx at komme ud at gå, kunne lave mad, handle, spise, planlægge sin dag.

Fokus på din energi og aktiviteter over dagen og ugen og arbejder frem mod at skabe en god balance hvor dine ressourcer fremmes.

Undersøg og tilpasse faktore i omgivelser som kan fremme dine muligheder for en god hverdag. Fx undersøge hvordan du påvirkes sanseligt af omgivelserne, tilpasse omgivelserne eller vurdere behovet for hjælpemidler.

Har du et spørgsmål er du velkommen til ringe eller skrive til mig her

7 + 13 =

Hvor forgår forløbet

Forløbet forgår i dit eget hjem eller på en lokation, valgt af dig.

Det er der, du lever din hverdag, og er derfor et godt udgangspunkt for forløbet.

Dele af forløbet kan med fordel forgå udendørs. Det har jeg rigtig god erfaring med. Naturen har en positiv indvirkning på vores basale fysisk og kognitiv funktioner.

Vi inddrager dog kun naturen i det omfang, det giver mening for dig og dit forløb.

Ergoterapeut Anja Larsen

INDIVIDUEL ERGOTERAPEUTISK TRÆNING

 • 60 min…………………..………..  680 kr.

+ 200 kr. pr. næste halve time i samme konsultation

Forløb

 

 • 5  x 60 min…………………..  3000 kr.

+ 200 kr. pr. gang, pr næste halve time

 

 

abonnementsordning

  Vedligeholdende træning

  Køb et abonnement og du eller din pårørende vil modtage fast træning en gang om ugen over hele året.

  Pr. månde…………………………….  1990 kr.

   

  Kørsel over 15 min fra Hammel betales 150 kr. pr påbegyndt halve time.

  Er du udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan?

  Frit valg af genoptræning efter sundhedslovens §140.

  Som borger har man ret til frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke har mulighed for at tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

   

  Jeg er godkendt som leverandør til denne fritvalgsordning. Læs om ordningen HER

  Det overordnede formål med den ergoterapeutiske behandling er

  at styrke livskvaliteten ved at have fokus på

  Den gode hverdag

  Mental sundhed

  Aktiv deltagelse