fbpx

Forstå dine sanser og styrk din trivsel

Sensorisk undersøgelse

En undersøgelse af bearbejdning af sanseindtryk

Med denne undersøgelse opnås:

Et forståelsesgrundlag for mistrivsel eller uhensigtsmæssig adfærd.

Mulighed for at tage hensyn til den personlige sansebearbejdningsstil i forhold til valg og tilpasning af arbejde, arbejdsforhold, uddannelse, fritidsaktiviteter og hverdagens almindelige aktiviteter

Viden til at iværksætte foranstaltninger i personens omgivelser eller træne kroppens og hjernens bearbejdning af sanserne således at personen får en bedre trivsel i sin hverdag.

 

Vi handler ud fra det vi registrerer fra vores sanser i kroppen

Vores individuelle måde at bearbejde det, vi sanser, har en afgørende påvirkning på vores adfærd, vores trivsel og vores udførelse af det, vi foretager os i løbet af dagen.

Vores trivsel afhænger af et godt match mellem hverdagens krav og egne ressourcer.

 

Hvordan forgår undersøgelsen?

Jeg gennemfører en sansemotorisk undersøgelse ud fra den standardiserede og evidensbaserede test Adult Sensory Profile.

Undersøgelsen bygger på en forståelse af kroppens neurologiske processer, der organiserer og bearbejder sansningen fra krop og omgivelser samt, hvordan det påvirker adfærden. 

Undersøgelsen foregår ved en samtale med spørgsmål ud fra et skema, samt samtale og evt. observationer af udførelse af forskellige aktiviteter.

Data analyseres, og der skrives en udførlig rapport samt løsningsforslag alt efter problematikkerne.

Pris

Ergoterapeutisk sensorisk undersøgelse: 3.000 kr.

Inkluderet i prisen;

Samtale, undersøgelse, udarbejdelse af skriftlig rapport, samt evaluering/tilbagemeldingssamtale.