fbpx

Ergoterapeutisk

Funktionsevnevurdering

Dybdegående og fyldestgørende 

beskrivelse af det aktuelle funktionsniveau

Har du behov for at få belyst dit aktuelle funktionsniveau?

Det kan for eksempel være i forbindelse med et et virksomhedsrettet forløb med henblik på afklaring af arbejdsevne, tildeling af hjælp eller afklaring af forsikringsdækning.

Jeg udarbejder en detaljeret funktionsevnevurderinger af dit aktuelle funktionsniveau. I funktionsvurderingen belyses de relevante kropslige, psykiske og kognitive begrænsninger og ressourcer, samt ressourcer og begrænsende faktorer i omgivelserne, som påvirker dit funktionsniveau i hverdagen.

Rapporten udarbejdes på baggrund af samtaler og observationer.

Som ergoterapeut er en af mine kernekompetencer at analysere hverdagsaktiviteter. Jeg arbejder ud fra ICF International klassifikation af funktionsevne som referenceramme.

Pris

Ergoterapeutisk funktionsvurdering:  5.500 kr.

Inkluderet i prisen;

Undersøgelse (samtale og observation), analyse, udarbejdelse af skriftlig rapport, samt evaluering/tilbagemeldingssamtale.