fbpx

Viden om

Et velfungerende og balanceret nervesystem

Et velfungerende og balanceret nervesystem

Et velfungerende og balanceret nervesystem er vigtig for vores trivsel og sundhed. Det bedste forsvar mod stressrelaterede sygdomme.

De fleste af os lever i dag et liv, hvor vi bombarderes med rigtig mange indtryk og har meget, vi skal forholde os til hver dag. I perioder kan det påvirke vores mentale og fysiske sundhed.

Det autonome nervesystem

Dit nervesystem er et system, som konstant registrerer og behandler information fra dine omgivelser. En særlig vigtig del af dit nervesystem er det autonome nervesystem, som regulerer funktioner som f.eks. hjertets aktivitet, kroppens kirtler og muskulaturen i tarmen og fungerer automatisk, uden at man selv bevidst om det.

Det autonome nervesystem består af to modsatrettede nervesystemer: det sympatiske og det parasympatiske nervesystem.

Det sympatiske nervesystem er aktivt når vi er ”på” og har meget, vi skal klare eller har en vigtig opgave, der kræver meget opmærksomhed og energi. Vores blodtryk stiger, så vi er tændte, fokuserede og kan skabe. Vi bruger her af vores  ressourcer.

Det parasympatiske nervesystem er aktivt, når vi er afslappede og i ro. Hjertet slår langsommere, blodtrykket falder og stresshomonerne i kroppen sænkes. Det er her kroppen restitueres og genopbyggers.

Model der forklarer det velfungerende og det overaktive nervesystem

Hvornår er vores nervesystem i balance og derved velfungerende?

Når de to systemer aktiveres på skift hen over dagen, med en glidende overgang fra det ene system over til det andet, har vi et velfungerende nervesystem.

Det er vigtigt, at kroppen ikke er i det ene af systemerne for længe ad gangen. Det vil sige, når man har været ”i gang” og “på” en tid, skal der slappes af og restitueres efterfølgende for, at systemet forbliver sundt og velfungerende. Gode og velstimulerede sanser bidrager til et velfungerende og balanceret nervesystem.

En anden forudsætning for, at nervesystemet er velfungerende, er, at kroppen og i sidste ende hjernen, har god adgang til informationer fra vores sanser. Jo bedre vores sanser er udviklede og velstimulerede, jo bedre er vores forudsætning for at bearbejde informationerne fra vores omgivelser eller de informationer, som kommer inde i os selv.

Når vi har et velfungerende og afbalanceret nervesystem øges vores trivsel. Har man et velfungerende og balanceret nervesystem, har man ligeledes bedre forudsætninger for at kunne klare de udfordringer, der dukker op i livet.

Man kan håndtere hverdagens udfordringer, man kan udfolde sine evner og indgå i sociale fællesskaber med andre mennesker med indføling, nærvær, god kommunikation, humor og være rodfæstet.

Et overaktivt nervesystem

Udsættes vi for stor beslastning (fx et traume) eller er vi overbelastet over længere tid, kan de glidende automatiske svingninger mellem det sympatiske og parasympatiske nervesystem blive spoleret. Dette kan resulterer i et overaktivt nervesystem.

I det overaktive nervesystem låses vi fast i det sympatiske eller det parasympatiske nervesystem, eller vi skifter meget brat mellem de to systemer. Det kan blandt andet give sig udslag i:

 • Følelsesmæssig ustabilitet (vrede og hurtig opfarende, nemt kommer til at græde, fastlåses i negative tanker)
 • At vi bliver dårligere fungerende i vores sociale liv
 • Forudsætningerne for at forstå og bearbejde informationer fra omverden og i os selv forringes

At have et overaktivt nervesystem over længere tid øger risikoen for udvikling eller forværring af sygdom, som blandt andet:

 • Hjerte-karsygdomme
 • Depression
 • Forværring af kroniske lidelser, fx overfølsomhedssygdomme og type 2-sukkersyge
 • Ulykker

Faktorer som kan stimulere det autonome nervesystem til bedre regulering:

 • Berøring.
 • dybt og langsomt åndedræt.
 • Trygge omgivelser.
 • Bevægelse.
 • Nærvær.
 • Naturlyde, sang og musik.

Stærk af natur udbyder forskellige ture og forløb, der har fokus på, at netop disse faktorer vægtes særligt højt.