fbpx

Viden om

Den polyvagale teori

Den polyvagale teori

Viden om Den polyvagale teori, er vigtig grundlæggende viden, når man interagere med andre mennesker fx i træningssammenhænge.

Teorien inddeler vores nervesystem i 3 neurologiske systemer, der er styrende for vores adfærd. 

Tilsammen sikre systemerne vores overlevelse.

Det dorsale system

Når dette system er aktivt, lukker kroppen ned. Vi låser fast, imobiliseres – og i sidste ende kan vi opleve kollaps. 

Kollaps er nervesystemets ultimative mulighed for at sikre overlevelse. 

Det kan ses, når kravene er for store og vi bliver usikre – og det ses ved chok eller svære traumer samt ved  længerevarende belastninger.

Det centrale system

Systemet der fremmer de fysiologiske tilstande i kroppen som medfører følelsen af tryghed og sikkerhed.

Det er her vi er parate til at engagere os socialt og indgå i konstruktive relationer med andre. Her har vi har fleksibilitet til at regulere vores adfærd.

Som et sundt og rask menneske veksler vi glidende mellem de 3 systemer i mere eller mindre grad – og med forskellig intensitet og tidslængde.

Vi dog har ofte et dominant system.

Det er meget vigtig for vores mentale sundhed, at vi har adgang til at være i det centrale system- det er også her kroppen er i ro, kan restituere og fordøje.

 

Det sympatiske system:

Mobiliserer energi til at igangsætte aktiver, handlinger, at præstere, være opmærksom eller når vi skal kæmpe eller flygte fra fare, er alle funktioner som sker i det sympatiske system.

Det sker ofte helt uden at du tænker over det. Det er automatiseret.

Det er langt hen af vejen rigtig godt – men ikke når det står på for længe. Her risikerer at have så mange stresshormoner at det forurener hjernen, hvor hjernen og dermed nervesystemet ikke forstår at reagere passende til situationen.
Fx Der er roligt omkring dig og der er ingen forventninger til dig, men adrenalinen pumper bare derudad.

Trivsel & mental sundhed

I min opgave med trivsel og mental sundhed gennem naturterapi, arbejder jeg med disse tre systemer og deres funktion, fordi de er nøglen til at lære at håndtere stress og overbelastning.