fbpx

Som ergoterapeut arbejder jeg professionelt med at fremme sundhed og en meningsfuld og god hverdag, hvor der er balance mellem krav og ressourcer.

‘Jeg har viden om de fysiologiske, de kognitive og de psykiske processers indbyrdes påvirkning, og hvordan balancen opnås.

Det er vigtig viden for mange af de virksomheder, som oplever stort eller stigende sygefravær – eller som ønsker at forebygge netop det.

Løsningen er at skabe et bæredygtigt arbejdsliv – for ledere og medarbejdere.

 

Det bæredygtige arbejdsliv

 

Et bæredygtigt arbejdsliv handler basalt set om at skabe balance.

Balance mellem krav og ressourcer.

Det kan godt være en vanskelig opgave i en travl hverdag og en verden i konstant forandring.

Men det lader sig gøre.

Det handler om at skabe bæredygtighed: Et bæredygtigt arbejds- og hverdagsliv.

Her er naturen en stor inspirationskilde – og jeg har erfaring med netop at bruge naturen og udelivet som et terapeutisk rum og et terapeutisk middel.

Det kan du som leder eller medarbejder i en virksomhed drage nytte af.

Det har nemlig store omkostninger for det enkelte menneske og for arbejdspladsen, når en medarbejder bliver sygemeldt.

Dertil kommer, at det også kan være virkelig svært at komme tilbage på arbejde i en god livsbalance efter sygdom eller en anden omstændighed. Det påvirker arbejdslivet.

Men det kan undgås, hvis der tænkes bæredygtighed ind i HR-arbejdet i virksomheden.

 

Overvældelse øger risikoen for sygemeldinger

 

Mange oplever at blive overvældede af ikke at føle at kunne slå til på jobbet.

De har svært ved at finde troen på sig selv og egne kompetencer.
Arbejdsopgaverne virker uoverskuelige – og det bliver vanskeligere og vanskeligere at indgå i de kollegiale kontekster.

Det tærer på arbejdsglæde, trivslen mangler, stressen banker på. En sygemelding truer.

 

Skab balance med bæredygtige indsatser i virksomheden

 

Jeg vil gerne præsentere dig, der står i spidsen for en virksomhed, et team, en organisation for nogle indsatser, du kan tage i brug for at fremme det bæredygtige arbejdsliv og den eftertragtede balance.

Det giver nemlig god mening for at undgå unødvendige, dyre og personligt omkostningstunge sygemeldinger.

 

Som leder kan du skabe balance og bæredygtighed gennem

• Viden og bevidsthed omkring de forskellige mentale og fysiske faktorers indbyrdes påvirkning på trivsel og psyke.

• Viden og forståelse for det helt basale i os mennesker – vores nervesystem, som aktiveres ved overbelastning.

• Forståelse for vores grundlæggende neurofysiologiske forudsætning for interaktionen med omgivelserne.

• Indblik og accept af vores individuelle måde at modtage og bearbejde de sansemæssige indtryk, vi hele tiden modtager – og som er grundlag for vores reaktioner – vores adfærd.

• Indsigt i de kognitive processer: Vores opmærksomhed, hukommelse, overblik.

• Viden om mønster i hverdagen: At kortlægge, analysere og tydeliggøre aktivitetsmønster i hverdagen.

• Hvornår bruges energi og hvor meget, og hvordan lades op.

Med viden inden for disse discipliner kan du som leder skabe en kultur, hvor dine medarbejder går på arbejde med høj grad af trivsel.

Det bidrager til en sund og bæredygtig kultur, der fremmer trivsel og reducerer sygefravær. 

 

Lad mig hjælpe dig på vej mod et bæredygtigt arbejdsliv

 

 Det er så vigtig at krav og ressourcer er i overensstemmelse.

Af den grund har Velliv Foreningen også en række puljer, som virksomheder kan søge til at fremme den mentale trivsel på arbejdsmarkedet.

I puljen “Vores arbejdsplads” kan virksomheder søge op til 250.000 kr. til forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer, højne trivslen, arbejdsglæde og arbejdsfællesskabet.

Det kan eksempelvis være fokus på

• trivsels- og stresspolitikker
• trivselsundersøgelser
• forebyggende indsatser – eksempelvis de bæredygtige indsatser, jeg har beskrevet
• stressforebyggelse

Stærk af natur hjælper gerne med udarbejdelse af projektplan og ansøgning for en indsats i din virksomhed, der giver større mental sundhed og dermed mindre sygefravær.

Jeg tilrettelægger et nøje tilpasset program til virksomheden, der tager jeres specifikke udfordringer i betragtning, og jeg inddrager gerne naturen i opgaveløsningen.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en dialog om ansøgning til Velliv Foreningen

Næste ansøgningsfrist er til januar, og der skal forinden udarbejdes og indsendes en prækvalifikation.
Der er også ansøgningsfrister i april og august 2023.

Kontakt mig her

Hilsen Anja