fbpx

Attention Restoration Theory – forkortet ART – er en teori med fokus på naturens egenskaber i forhold til menneskelig fokus og koncentration. 

Teorien er udarbejdet af ægteparret Rachel og Stephen Kaplan, der gennem forskning har set, hvordan naturen er gavnlig for den menneskelige psyke og sundhed, fordi ophold i naturen hjælper os til at blive bedre til at holde fokus og koncentration på de opgaver, vi løser i løbet af en dag. 

Restitution i naturen er gavnligt

Ifølge Kaplan og Kaplan er der fire forhold, som gør sig gældende for at menneskets hjerne kan opnå dets fulde potentiale for at restituere. 

Hjernen har brug for at restituere, for at kunne bearbejde alle de indtryk, som vi oplever gennem dagen. En hjerne, der ikke får mulighed for at restituere – finde ro – bliver lettere overbelastet. 

Det mærker du som træthed, manglende koncentration, søvnbesvær, tankemylder og svigtende koncentration. 

Naturen kan dog hjælpe dig med at give din hjerne et hvil. Faktisk kan det være særdeles betydningsfuldt for din mentale tilstand, at opholde dig i naturen. 

Kaplan og Kaplan har nemlig vist, at naturen har de egenskaber der skal til for, at vi som mennesker kan finde ro, opleve nærvær og øge vores mentale energi. Og hvem kan ikke have brug for det i en travl tilværelse?

De 4 elementer i teorien

ART består af 4 elementer, der fremmer din mentale restitution. Nærmere bestemt handler det om vores evne til at holde fokuseret opmærksomhed på noget.

Naturen er et optimalt miljø til at imødekomme de fire betingelser, der skal være til stede for at opnå det fulde potentiale for mental restitution.

Naturen er derfor faktisk et rum til at værne om din mentale sundhed.

De fire elementer for at opnår det fulde potentiale for restitutionen er: 

  • Du må have mulighed for at føle dig til stede, at kunne fordybe dig i omgivelserne. – Altså ikke blive forstyrret – og det skal være andre omgivelser end hvor du har lavet noget, du er blevet træt i hovedet af.
  • Du skal befinde dig et sted, hvor du får følelsen af at være væk; Væk fra de aktiviteter, der trætter.
  •  Omgivelserne skal ubesværet kunne fange din opmærksomhed. Et element der i denne teori kaldes “soft fascination”. 
  • Du skal have en indre lyst til at være til stede i naturen.

Typer af opmærksomhed

Ud over de 4 elementer vedr. restitution, så har Kaplan og Kaplans teori også fokus på opmærksomhed. 

Vores evne til at være opmærksomme er afgørende for at vi trives og kan gå sikre gennem livet. Vi er nemlig opmærksomme på, hvad der sker omkring os, og kan afkode andre mennesker, oplevelser og situationer og afværge evt. farlige situationer f.eks. i trafikken.

Ifølge Attention Restoration Theory findes der flere typer af opmærksomhed.

Den direkte opmærksomhed


Natur er et fantastisk støttende miljø til at genopbygger en af vores meget betydningsfulde og basale hjernefunktioner, nemlig “Den direkte opmærksomhed”.

Direkte opmærksomhed er fundamentalt i forhold til at kunne: 

▪ Tænke konstruktive tanker

▪ Løse problemer i vores hverdag

▪ Træffe beslutninger

Når hjerne er aktiv i den direkte opmærksomhed, er det fordi det, du beskæftiger dig med, er noget, som kræver din fulde fokus og koncentration.

I denne tilstand stilles kognitive krav i forhold til at løse en opgave, vurdere og evaluere. 

Hjerne har begrænsning for hvor mange sansestimuli den kan modtage og bearbejde. 

Når den direkte opmærksomhed er aktiveret bruger hjernen af dens ressourcer.

Den direkte opmærksomhed er også afgørende for at kunne udelukke forstyrrelser, når vi skal koncentrere os.

Udtrætning af den direkte opmærksomhed har store konsekvenser for vores trivsel. 

Det kan føre til irritabilitet, nedsat koncentration, nervesystemets alarmberedskab aktiveres.

Når du befinder dig i bymiljøer eller bruger telefon og computer, er det oftest den direkte opmærksomhedsfunktion, der er mest aktiv i hjernen.

Den spontane opmærksomhed

Når hjerne er aktiv i den spontane opmærksomhed, er du i aktiviteter, der ikke kræver at du tager stilling eller træffer beslutninger. 

Du er i en tilstand, hvor du blot observere uden stillingtagen: Du er afslappet og har gerne en lille grundlægende glædesfølelse indeni. 

Når den spontane opmærksomhed er aktiveret, kan hjernen modtage betydeligt flere sanseindtryk – uden at bruge af hjernes ressourcer.

Det er i langt højere grad den spontane opmærksomhed, der aktiveres når vi er i naturmiljøer. Det er derfor naturen er gavnlig, hvis du vil mindske stress og tankemylder – fordi hjernen slapper mere af i naturen end i en travl hverdag. 

Med andre ord, er det godt, at du arbejder på at give din hjerne mulighed for ofte at benytte den spontane opmærksomhed. Og der kan du med lethed benytte naturen.

Attention Restoration Theory og Stærk af natur

Jeg Attention Restoration Theory i min bevidsthed i mange af de ydelser jeg udbyder hos Stærk af natur. 

Du vil blandt andet kunne opleve anvendelsen af teorien, hvis du deltagere i skovbad eller Stressforløb i naturen.