fbpx

Den polyvagale teori er fremsat af Dr. Stephen Porges, Psykiater og Neurofysiolog, i 1994. 

Og trods det, at teorien har 28 år på bagen, er den stadig en meget anerkendt teori blandt mange, der arbejder i sundhedsverdenen.

Teoriens viden har også spredt sig til mange andre faggrupper, der beskæftiger sig med menneskeres mentale sundhed.

Teorien belyser;

  • Vagusnervens rolle i reguleringen af vores nervesystem.
  • Vores indre fysiologiske tilstand og dens betydning for, hvordan vi interagerer med andre mennesker – vores sociale adfærd, som er så vigtig for os som mennesker. Vigtig for vores mentale sundhed.

Teoriens viden i praksis

Jeg er virkelig fascineret af Den polyvagale teori og teorien om vagusnerven betydning for vores adfærd.

Det er en af de teorier, jeg har med mig i mit arbejde som ergoterapeut i Stærk af natur.

Den giver mig nemlig mulighed for at omsætte teori til praksis – og det sker, når jeg i mine natur-ydelser inddrager øvelser og opgaver, der påvirker vagusnerven til gavn for din trivsel og mentale sundhed.  

Viden om Den polyvagale teori, er vigtig grundlæggende viden, når man som fagperson interagere med andre mennesker, fx i træningssammenhænge eller facilitere socialefælleskaber.

3 systemer er bestemmende for vores adfærd

Teorien inddeler vores nervesystem i 3 neurologiske systemer, der er styrende for vores adfærd. 

Tilsammen sikre systemerne vores overlevelse:

1 – Det dorsale system

Når dette system er aktivt, lukker kroppen ned. Vi låser fast, imobiliseres – og i sidste ende kan vi opleve kollaps. 

Kollaps er nervesystemets ultimative mulighed for at sikre overlevelse. 

Det kan ses, når kravene er for store og vi bliver usikre – og det ses ved chok eller svære traumer samt ved  længerevarende belastninger.

2- Det sympatiske system 

Mobiliserer energi til at igangsætte aktiver, handlinger, at præstere, være opmærksom eller når vi skal kæmpe eller flygte fra fare, er alle funktioner som sker i det sympatiske system.

Det sker ofte helt uden at du tænker over det. Det er automatiseret. 

Det er langt hen af vejen rigtig godt – men ikke når det står på for længe. Her risikerer at have så mange stresshormoner at det forurener hjernen, hvor hjernen og dermed nervesystemet ikke forstår at reagere passende til situationen.

Fx.: Der er roligt omkring dig og der er ingen forventninger til dig, men adrenalinen pumper bare derudad.

3 – Det centrale system

Systemet der fremmer de fysiologiske  tilstande i kroppen som medfører følelsen af tryghed og sikkerhed. 

Det er her vi er parate til at engagere os socialt og indgå i konstruktive relationer med andre. Her har vi har fleksibilitet til at regulere vores adfærd. 

Systemerne veksler

Som et sundt og rask menneske veksler vi glidende mellem de 3 systemer i mere eller mindre grad – og med forskellig intensitet og tidslængde. 

Vi dog har ofte et dominant system.

Det er meget vigtig for vores mentale sundhed, at vi har adgang til at være i det centrale system – det er også her kroppen er i ro, kan restituere og fordøje.

I min opgave med trivsel og mental sundhed gennem naturterapi, arbejder jeg med disse tre systemer og deres funktion, fordi de er nøglen til at lære at håndtere stress og overbelastning. 

Vagusnerven har afgørende betydning

Vagusnerven, og dens rolle, er en central del af Den polyvagale teori og på “Stressforløb i naturen”, arbejder vi bl.a med at stimulere nervus vagus. 

Nervus vagus er den tiende og længste kranienerve. Det er den kranienerve, som formidler mest information mellem hjernen og kroppen. Derfor har den afgørende betydning for din trivsel og evnen til at mærke din krop og dens signaler.

Med øvelser for åndedrættet, stimuleres denne nerve – og jo mere stimuli, jo mere beroliget bliver dit nervesystemet. 

Vagusnervens funktion er bl.a. at nedregulere kroppens alarmberedskab og fremme tryghed, afspændthed, indre ro og kropslig ro.

Det er alle centrale elementer i at leve et liv i trivsel og balance. Og det er derfor Den polyvagale teori og vagusnerven er vigtig viden i mit arbejde som ergoterapeut i Stærk af natur.