fbpx

 

Styrk medarbejdernes mentale sundhed gennem naturens sundhedsfremme

En virksomheds vigtigste ressource er medarbejderne.

Når de trives og har det godt, løser de opgaver bedst muligt og hurtigst, de oplever motivation for opgaverne, giver gerne det lille ekstra og har fokus og koncentration.

Er det modsatte tilfældet, så opstår der ofte fejl, der kommer sygemeldinger, flere sygedage, manglende gejst for opgaven og flere afbrydelser.

Første scenarie er at foretrække, og her kan naturen hjælpe dig med at skabe medarbejdertrivsel.

 

Skab trivsel med naturen som hjælpemiddel

 

Mit fokus som ergoterapeut er trivsel og sundhedsfremme.

Med evidensbaserede redskaber arbejder jeg terapeutisk med at analysere, hvilket faktorer, der er fremmende – og hvilke, der er hæmmende for en hverdag med deltagelse, trivsel og livskvalitet.

At belyse og skabe forståelse – et bedre grundlag at tilpasse hverdagens aktiviteter og omgivelser, hvor den enkeltes ressourcer fremmes – har min store interesse.

Jeg arbejder gerne i naturen i det omfang det giver mening for den enkelt, for naturen er et træningsrum, som rummer alle muligheder. Den er lige udenfor døren, alle kan være med – og det koster ingenting at benytte sig af den.

Naturen er optimal til at skabe medarbejdertrivsel – for blot det at opholde sig i naturen har en særlig positiv effekt på vores sansesystem.

 

Sansesystemets betydning for din og medarbejdernes trivsel

 

Jeg er dybt fascineret af det neurofysiologiske sansesystem og ikke mindst dets påvirkning på vores adfærd, hvordan vi agerer og har det: Hvordan vi trives.

Den viden, jeg har om nervesystemet, anvender jeg til at hjælpe ledere og medarbejdere i virksomheder til at opnå større trivsel.

Vores individuelle måde at modtager og bearbejder stimuli i hverdagen har nemlig betydning for vores adfærd.

Vores nervesystem modtager kontinuerligt store mængder af stimuli fra de omgivelser, vi er i.

Travle arbejdsdage, miljøer med larm og bevægelse, lyspåvirkning, skiftende opgaver, mange bolde i luften og at forholde sig til kollegaer, kunder, samarbejdspartnere mv. er alt samme stimuli, som sansesystemet skal bearbejde via nervesystemet.

Derfor handler det om at passe godt på nervesystemet. At give nervesystemet de bedste forudsætninger for, at du selv og dine medarbejdere “kan stå distancen”.

For kommer nervesystemet i ubalance, opstår der belastninger, smerter, uro, angst, svigtende opmærksomhed m.v. Alt sammen noget, der kan ende i lange sygemeldinger og mindre effektive arbejdsgange.

 

Naturen har en gavnlig virkning på nervesystemet

 

Det er med denne baggrundsviden, at sammenhængen mellem vores nervesystem og vores adfærd tydeliggøres.

At vores trivsel og dermed livskvalitet er uadskillelig med vores neurofysiologiske sensoriske nervesystem.

Som leder, kan du derfor med fordel benytte naturen til at styrke nervesystemet, så du selv og medarbejderne bliver mindre påvirkelige af negative stimuli.

Det er faktisk en god investering.

For naturen har en gavnlig virkning på nervesystemet. Naturen skaber ro, plads til refleksion og bearbejdelse af indtryk, den giver en naturlig pause med nyt fokus.

Ophold i naturen sænker stressniveauet, og den friske luft og solen giver mere energi.
Alt i alt giver det større trivsel og mindre negativ påvirkning af alle de stimuli, vi møder gennem dagen.

 

Naturlig sundhedsfremme

 

Naturen og aktiviteter i naturen har en stor plads i min praksis.

Et basalt og naturligt redskab med unikke egenskaber, der fremmer glæde, overskud, fællesskaber og ikke mindst den mentale sundheden.

Naturen inddrages dog kun, når den enkelte person ønsker det, og inddragelsen af natur er relevant for målet.

 

Brug for hjælp til at benytte naturen som trivsels-redskab

 

Jeg er autoriseret ergoterapeut med en naturterapeutisk overbygning.

Et naturterapeutisk tilbud for medarbejderne er en bæredygtig langsigtet investering i det gode arbejdsliv.

Hos Velliv Foreningen er det muligt, at søge midler til styrkelse af den mentale sundhed

Jeg bistår gerne med hjælp til ansøgning og gennemførelse af et event til fremme af den mentale sundhed i jeres virksomhed.

Kontakt mig gerne

 

Virksomhedsrelevante aktiviteter i Stærk af natur

Stærk af natur tilbyder konsulentydelser og undervisning i at bruge naturen terapeutisk, ligesom jeg tilrettelægger virksomheds-ture og forløb i naturen.

For virksomheder er disse ydelser særligt relevante:

• Virksomhedsordning – sundhedsfremmende tiltag i din virksomhed – fokus på stressforebyggelse: https://staerkafnatur.dk/virksomheder/

• Temadage eller indslag på en personaledag – Brug naturen og aktiviteter i naturen som et terapeutisk middel – Sundhedsfremme fokus: https://staerkafnatur.dk/institutioner/

• Stressforløb i naturen – et gruppe forløb med 6 deltagere: https://staerkafnatur.dk/formiddags-stressforloeb/

• Særlig tilrettelagt tur i naturen for arbejdspladsen. Se ideer til Byg-selv-tur: https://staerkafnatur.dk/byg-selv-tur/

Du er også altid velkommen til en afklarende og uforpligtende samtale om trivselsfremme i din virksomhed.
Ring eller skriv til mig:
Telefon: 61676150
Email: anja@staerkafnatur.dk

Hilsen Anja